Габарит на Mercedes-Benz E-class

E-class Кабриолет (A238) | 2018-2019

 E-class Кабриолет (A238) 2018-2019

Дължина
4848 мм
Широчина
1860 мм
Височина
1425 мм
Колесбаза
2873 мм
Тегло
1980 кг

E-class All-Terrain | 2018

 E-class All-Terrain 2018

Дължина
4947 мм
Широчина
1861 мм
Височина
1497 мм
Колесбаза
2939 мм
Тегло
2055 кг

E-class Модел T (S213) | 2018

 E-class Модел T (S213) 2018

Дължина
4933 мм
Широчина
1852 мм
Височина
1475 мм
Колесбаза
2939 мм
Тегло
1765 кг

E-class Купе (C238) | 2018-2019

 E-class Купе (C238) 2018-2019

Дължина
4848 мм
Широчина
1860 мм
Височина
1427 мм
Колесбаза
2873 мм
Тегло
1970 кг

E-class (W213) | 2018

 E-class (W213)  2018

Дължина
4923 мм
Широчина
1852 мм
Височина
1468 мм
Колесбаза
2939 мм
Тегло
1770 кг

E-class Модел T (S212, Фейслифт 2013) | 2013-2016

 E-class Модел T (S212, Фейслифт 2013) 2013-2016

Дължина
4905 мм
Широчина
1854 мм
Височина
1474 мм
Колесбаза
2874 мм
Тегло
1845 кг

E-class Купе (C207, Фейслифт 2013) | 2013-2017

 E-class Купе (C207, Фейслифт 2013) 2013-2017

Дължина
4703 мм
Широчина
1786 мм
Височина
1397 мм
Колесбаза
2760 мм
Тегло
1715 кг

E-class Кабриолет (A207, Фейслифт 2013) | 2013-2017

 E-class Кабриолет (A207, Фейслифт 2013) 2013-2017

Дължина
4703 мм
Широчина
1786 мм
Височина
1398 мм
Колесбаза
2760 мм
Тегло
1735 кг

E-class (W212, Фейслифт 2013) | 2013-2016

 E-class (W212, Фейслифт 2013) 2013-2016

Дължина
4879 мм
Широчина
1854 мм
Височина
1474 мм
Колесбаза
2874 мм
Тегло
1825 кг

E-class Модел T (S212) | 2009-2013

 E-class Модел T (S212) 2009-2013

Дължина
4895 мм
Широчина
1854 мм
Височина
1512 мм
Колесбаза
2874 мм
Тегло
1845 кг

E-class Купе (C207) | 2009-2013

 E-class Купе (C207) 2009-2013

Дължина
4698 мм
Широчина
1786 мм
Височина
1398 мм
Колесбаза
2760 мм
Тегло
1730 кг

E-class Кабриолет (A207) | 2010-2013

 E-class Кабриолет (A207) 2010-2013

Дължина
4698 мм
Широчина
1786 мм
Височина
1398 мм
Колесбаза
2760 мм
Тегло
1840 кг

E-class (W212) | 2009-2013

 E-class (W212) 2009-2013

Дължина
4868 мм
Широчина
1854 мм
Височина
1471 мм
Колесбаза
2874 мм
Тегло
1840 кг

E-class Модел T (S211, Фейслифт 2006) | 2005-2009

 E-class Модел T (S211, Фейслифт 2006) 2005-2009

Дължина
4888 мм
Широчина
1822 мм
Височина
1506 мм
Колесбаза
2854 мм
Тегло
1770 кг

E-class (W211, Фейслифт 2006) | 2006-2009

 E-class (W211, Фейслифт 2006) 2006-2009

Дължина
4856 мм
Широчина
1822 мм
Височина
1483 мм
Колесбаза
2854 мм
Тегло
1835 кг

E-class Модел T (S211) | 2003-2009

 E-class Модел T (S211) 2003-2009

Дължина
4850 мм
Широчина
1822 мм
Височина
1495 мм
Колесбаза
2854 мм
Тегло
1820 кг

E-class (W211) | 2002-2006

 E-class (W211) 2002-2006

Дължина
4818 мм
Широчина
1822 мм
Височина
1452 мм
Колесбаза
2854 мм
Тегло
1735 кг

E-class Модел T (S210) | 1996-2002

 E-class Модел T (S210) 1996-2002

Дължина
4816 мм
Широчина
1799 мм
Височина
1438 мм
Колесбаза
2833 мм
Тегло
1570 кг

E-class (W210) | 1995-2003

 E-class (W210) 1995-2003

Дължина
4795 мм
Широчина
1799 мм
Височина
1439 мм
Колесбаза
2833 мм
Тегло
1600 кг

E-class Модел T (S124) | 1993-1996

 E-class Модел T (S124) 1993-1996

Дължина
4765 мм
Широчина
1740 мм
Височина
1490 мм
Колесбаза
2800 мм
Тегло
1590 кг

E-class Купе (C124) | 1993-1996

 E-class Купе (C124) 1993-1996

Дължина
4655 мм
Широчина
1740 мм
Височина
1395 мм
Колесбаза
2715 мм
Тегло
1490 кг

E-class Кабриолет (A124) | 1993-1996

 E-class Кабриолет (A124) 1993-1996

Дължина
4655 мм
Широчина
1740 мм
Височина
1371 мм
Колесбаза
2715 мм
Тегло
1780 кг

E-class (W124) | 1991-1995

 E-class (W124) 1991-1995

Дължина
4740 мм
Широчина
1740 мм
Височина
1431 мм
Колесбаза
2800 мм
Тегло
1720 кг

E-class Кабриолет (A238) | 2018-2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Кабриолет (A238) 2018-2019

4848 мм 1860 мм 1425 мм 2873 мм 1980 кг

E-class All-Terrain | 2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class All-Terrain 2018

4947 мм 1861 мм 1497 мм 2939 мм 2055 кг

E-class Модел T (S213) | 2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Модел T (S213) 2018

4933 мм 1852 мм 1475 мм 2939 мм 1765 кг

E-class Купе (C238) | 2018-2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Купе (C238) 2018-2019

4848 мм 1860 мм 1427 мм 2873 мм 1970 кг

E-class (W213) | 2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class (W213)  2018

4923 мм 1852 мм 1468 мм 2939 мм 1770 кг

E-class Модел T (S212, Фейслифт 2013) | 2013-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Модел T (S212, Фейслифт 2013) 2013-2016

4905 мм 1854 мм 1474 мм 2874 мм 1845 кг

E-class Купе (C207, Фейслифт 2013) | 2013-2017

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Купе (C207, Фейслифт 2013) 2013-2017

4703 мм 1786 мм 1397 мм 2760 мм 1715 кг

E-class Кабриолет (A207, Фейслифт 2013) | 2013-2017

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Кабриолет (A207, Фейслифт 2013) 2013-2017

4703 мм 1786 мм 1398 мм 2760 мм 1735 кг

E-class (W212, Фейслифт 2013) | 2013-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class (W212, Фейслифт 2013) 2013-2016

4879 мм 1854 мм 1474 мм 2874 мм 1825 кг

E-class Модел T (S212) | 2009-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Модел T (S212) 2009-2013

4895 мм 1854 мм 1512 мм 2874 мм 1845 кг

E-class Купе (C207) | 2009-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Купе (C207) 2009-2013

4698 мм 1786 мм 1398 мм 2760 мм 1730 кг

E-class Кабриолет (A207) | 2010-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Кабриолет (A207) 2010-2013

4698 мм 1786 мм 1398 мм 2760 мм 1840 кг

E-class (W212) | 2009-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class (W212) 2009-2013

4868 мм 1854 мм 1471 мм 2874 мм 1840 кг

E-class Модел T (S211, Фейслифт 2006) | 2005-2009

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Модел T (S211, Фейслифт 2006) 2005-2009

4888 мм 1822 мм 1506 мм 2854 мм 1770 кг

E-class (W211, Фейслифт 2006) | 2006-2009

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class (W211, Фейслифт 2006) 2006-2009

4856 мм 1822 мм 1483 мм 2854 мм 1835 кг

E-class Модел T (S211) | 2003-2009

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Модел T (S211) 2003-2009

4850 мм 1822 мм 1495 мм 2854 мм 1820 кг

E-class (W211) | 2002-2006

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class (W211) 2002-2006

4818 мм 1822 мм 1452 мм 2854 мм 1735 кг

E-class Модел T (S210) | 1996-2002

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Модел T (S210) 1996-2002

4816 мм 1799 мм 1438 мм 2833 мм 1570 кг

E-class (W210) | 1995-2003

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class (W210) 1995-2003

4795 мм 1799 мм 1439 мм 2833 мм 1600 кг

E-class Модел T (S124) | 1993-1996

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Модел T (S124) 1993-1996

4765 мм 1740 мм 1490 мм 2800 мм 1590 кг

E-class Купе (C124) | 1993-1996

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Купе (C124) 1993-1996

4655 мм 1740 мм 1395 мм 2715 мм 1490 кг

E-class Кабриолет (A124) | 1993-1996

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class Кабриолет (A124) 1993-1996

4655 мм 1740 мм 1371 мм 2715 мм 1780 кг

E-class (W124) | 1991-1995

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 E-class (W124) 1991-199

4740 мм 1740 мм 1431 мм 2800 мм 1720 кг
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!