Габарит на Mercedes-Benz GLE

GLE Купе (C167) | 2020

GLE Купе (C167) 2020

Дължина
4961 мм
Широчина
Височина
1720 мм
Колесбаза
2935 мм
Тегло
2365 кг

GLE SUV (V167) | 2019

 GLE SUV (V167) 2019

Дължина
4924 мм
Широчина
2022 мм
Височина
1797 мм
Колесбаза
2995 мм
Тегло
2270 кг

GLE Купе (C292) | 2016

 GLE Купе (C292) 2016

Дължина
4900 мм
Широчина
2003 мм
Височина
1731 мм
Колесбаза
2915 мм
Тегло
2195 кг

GLE SUV (W166) | 2015-2018

 GLE SUV (W166) 2015-2018

Дължина
4819 мм
Широчина
1935 мм
Височина
1796 мм
Колесбаза
2915 мм
Тегло
2105 кг

GLE Купе (C167) | 2020

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
GLE Купе (C167) 2020

4961 мм 1720 мм 2935 мм 2365 кг

GLE SUV (V167) | 2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 GLE SUV (V167) 2019

4924 мм 2022 мм 1797 мм 2995 мм 2270 кг

GLE Купе (C292) | 2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 GLE Купе (C292) 2016

4900 мм 2003 мм 1731 мм 2915 мм 2195 кг

GLE SUV (W166) | 2015-2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 GLE SUV (W166) 2015-2018

4819 мм 1935 мм 1796 мм 2915 мм 2105 кг