Габарит на Mercedes-Benz 220

220 (W124) | 1992-1996

 220 (W124) 1992-1996

Дължина
4740 мм
Широчина
1740 мм
Височина
1431 мм
Колесбаза
2800 мм
Тегло
1460 кг

220 (W123) | 1976-1979

 220 (W123) 1976-1979

Дължина
4725 мм
Широчина
1786 мм
Височина
1395 мм
Колесбаза
Тегло
1340 кг

220 (W124) | 1992-1996

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 220 (W124) 1992-1996

4740 мм 1740 мм 1431 мм 2800 мм 1460 кг

220 (W123) | 1976-1979

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 220 (W123) 1976-1979

4725 мм 1786 мм 1395 мм 1340 кг