Габарит на Mercedes-Benz 230

230 (W124) | 1985-1992

 230 (W124) 1985-1992

Дължина
5000 мм
Широчина
1750 мм
Височина
1431 мм
Колесбаза
2800 мм
Тегло
1460 кг

230 (W123) | 1976-1985

 230 (W123) 1976-1985

Дължина
4640 мм
Широчина
1786 мм
Височина
1395 мм
Колесбаза
Тегло
1500 кг

230 (W124) | 1985-1992

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 230 (W124) 1985-1992

5000 мм 1750 мм 1431 мм 2800 мм 1460 кг

230 (W123) | 1976-1985

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 230 (W123) 1976-198

4640 мм 1786 мм 1395 мм 1500 кг