Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Спирачна течност за Mercedes-Benz C-Class. Необходим обем

Mercedes-Benz C160

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
1.8M271.9212007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C180

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
1.8M271.8202013DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2012DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2009DOT 5.1
M271.9522008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
M271.9462007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2004DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2003DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2001DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9202000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1999DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1993DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9211999DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1993DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1.6M271.9102010DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2.0M111.9512002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2001DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C200

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
1.8M271.8202010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
M271.9502008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
M271.8602008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
M271.9422007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2004DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M271.9402003DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2.1OM651.9132013DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM646.8112008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM646.8122008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM646.9622007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2004DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2003DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
OM611.9622004DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2003DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2.0M111.9552002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2001DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9412000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1999DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9452000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1999DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9561999DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C220

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
2.1OM651.9112013DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM646.8112009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM646.9632007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
OM611.9622004DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2003DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2001DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
OM604.9101998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9611996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1993DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2.2OM651.9112013DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM646.8112009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM646.9632006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1
2004DOT 5.1
2003DOT 5.1
2002DOT 5.1
2001DOT 5.1
OM611.9622004DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2003DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2001DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
OM611.9602000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1999DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
OM604.9101998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1993DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9611996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1993DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C230

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
2.52010DOT 5.1
M272.9212009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
M272.9202007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1.8M271.9482005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2004DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2003DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2.3M111.9812002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2001DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9752000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1999DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
M111.9741997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C240

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
2.62004DOT 5.1
2003DOT 5.1
2002DOT 5.1
2001DOT 5.1
M112.9152000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C250

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
2.5OM605.9602000DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1999DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1998DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
OM605.9101996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1993DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1.8M271.8602013DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2.1OM651.9112013DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.

Mercedes-Benz C270

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
2.72005DOT 5.1
OM612.9622004DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2003DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2002DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2001DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C280

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
3.0M272.9472010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
M272.9402007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2.82001DOT 5.1
2000DOT 5.1
1999DOT 5.1
1998DOT 5.1
M104.9411997DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1996DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1995DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
1994DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C320

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
3.02010DOT 5.1
2009DOT 5.1
OM642.9602008DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM642.9102007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C350

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
3.0OM642.9602013DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
OM642.8302013DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
OM642.8342013DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
3.5M272.9612013DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители0.5 л.
2008DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2007DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
M276.9572013DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
M272.9822011DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
M272.9602007DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2006DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители
2005DOT 5.1Хидравлични спирачни системи и съединители

Mercedes-Benz C63

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
6.2M156.9852013DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2012DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2011DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2010DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2009DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.
2008DOT 5.1Хидравлична спирачна система0.5 л.

Или изберете друг модел: