Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Промеждутъчен охладител за Mercedes-Benz C-Class.

Mercedes-Benz C160

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
1.8M271.9212007650 мм127 мм62 мм
2006650 мм127 мм62 мм
2005650 мм127 мм62 мм

Mercedes-Benz C180

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
1.8M271.9522013625 мм113 мм62 мм
2012625 мм113 мм62 мм
2011625 мм113 мм62 мм
2010625 мм113 мм62 мм
2009627 мм130 мм67 мм
2008627 мм130 мм67 мм
2007625 мм113 мм62 мм
M271.8202013627 мм130 мм67 мм
2012627 мм130 мм67 мм
2011627 мм130 мм67 мм
2010627 мм130 мм67 мм
2009625 мм113 мм62 мм
2008627 мм130 мм67 мм
2007627 мм130 мм67 мм
M271.9462008650 мм130 мм55 мм
2007650 мм130 мм55 мм
2006650 мм130 мм55 мм
2005650 мм130 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
2003650 мм130 мм55 мм
2002650 мм130 мм55 мм
1.6M271.9102013625 мм128 мм62 мм
2012625 мм128 мм62 мм
2010627 мм130 мм67 мм
2009627 мм130 мм67 мм
2.0M111.9512002650 мм132 мм55 мм
2001650 мм132 мм55 мм

Mercedes-Benz C200

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.0M111.9552002650 мм130 мм55 мм
2001650 мм130 мм55 мм
2000650 мм130 мм55 мм
M111.9442001430 мм113 мм52 мм
2000430 мм113 мм52 мм
1999430 мм113 мм52 мм
1998430 мм113 мм52 мм
1997430 мм113 мм52 мм
1996430 мм113 мм52 мм
M111.9562001430 мм113 мм
2000430 мм113 мм
2.1OM646.8112013625 мм113 мм62 мм
2012625 мм113 мм62 мм
2011625 мм113 мм62 мм
2010627 мм130 мм67 мм
2009627 мм130 мм67 мм
2008627 мм130 мм67 мм
2007625 мм113 мм62 мм
OM646.8122013625 мм113 мм62 мм
2012625 мм113 мм62 мм
2011625 мм113 мм62 мм
2010627 мм130 мм67 мм
2009627 мм130 мм67 мм
2008627 мм130 мм67 мм
2007627 мм130 мм67 мм
OM651.9132013627 мм130 мм67 мм
2012627 мм130 мм67 мм
2011627 мм130 мм67 мм
2010627 мм130 мм67 мм
OM646.9622008650 мм130 мм55 мм
2007650 мм130 мм55 мм
2006650 мм130 мм55 мм
2005650 мм130 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
2003650 мм130 мм55 мм
1.8M271.9502010625 мм128 мм62 мм
2009625 мм128 мм62 мм
2008625 мм128 мм62 мм
2007625 мм113 мм62 мм
M271.8202010625 мм128 мм62 мм
2009625 мм128 мм62 мм
2008625 мм128 мм62 мм
2007625 мм128 мм62 мм
M271.9402008650 мм130 мм55 мм
2007650 мм130 мм55 мм
2006650 мм130 мм55 мм
2005650 мм130 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
2003650 мм127 мм62 мм
2002650 мм127 мм62 мм
M271.9422008650 мм132 мм55 мм
2007650 мм132 мм55 мм
2006650 мм132 мм55 мм
2005650 мм132 мм55 мм
2004650 мм132 мм55 мм
2003650 мм132 мм55 мм
2002650 мм130 мм55 мм

Mercedes-Benz C220

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.1OM646.8112013625 мм128 мм62 мм
2012625 мм128 мм62 мм
2011625 мм128 мм62 мм
2010627 мм130 мм67 мм
2009627 мм130 мм67 мм
2008627 мм130 мм67 мм
2007627 мм130 мм67 мм
OM651.9112013625 мм143 мм62 мм
2012625 мм143 мм62 мм
2011625 мм143 мм62 мм
2010625 мм143 мм62 мм
2009625 мм143 мм62 мм
2008625 мм143 мм62 мм
OM611.9622008650 мм132 мм55 мм
2007650 мм132 мм55 мм
2006650 мм132 мм55 мм
2005650 мм132 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
2003650 мм130 мм55 мм
2002650 мм130 мм55 мм
2001650 мм130 мм55 мм
2000650 мм130 мм55 мм
OM646.9632008650 мм130 мм55 мм
2007650 мм130 мм55 мм
2006650 мм130 мм55 мм
2005650 мм130 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
OM611.9602001430 мм113 мм
2000430 мм113 мм
1999430 мм113 мм
2.2OM646.8112013625 мм128 мм62 мм
2012625 мм128 мм62 мм
2011625 мм128 мм62 мм
2010627 мм130 мм67 мм
2009627 мм130 мм67 мм
2008627 мм130 мм67 мм
2007627 мм130 мм67 мм
OM651.9112013625 мм143 мм62 мм
2012625 мм143 мм62 мм
2011625 мм143 мм62 мм
2010625 мм143 мм62 мм
2009625 мм143 мм62 мм
2008625 мм143 мм62 мм
OM611.9622008650 мм132 мм55 мм
2007650 мм132 мм55 мм
2006650 мм132 мм55 мм
2005650 мм132 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
2003650 мм130 мм55 мм
2002650 мм130 мм55 мм
2001650 мм130 мм55 мм
2000650 мм130 мм55 мм
OM646.9632008650 мм130 мм55 мм
2007650 мм130 мм55 мм
2006650 мм130 мм55 мм
2005650 мм130 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
OM611.9602001430 мм113 мм
2000430 мм113 мм
1999430 мм113 мм

Mercedes-Benz C230

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.3M111.9812002650 мм130 мм55 мм
2001650 мм130 мм55 мм
M111.9752001430 мм113 мм
2000430 мм113 мм
1999430 мм113 мм
1998430 мм113 мм
1997430 мм113 мм
1996430 мм113 мм
1995430 мм113 мм
2.5M272.9202007650 мм115 мм42 мм
2006650 мм115 мм42 мм
2005650 мм115 мм42 мм
1.8M271.9482005650 мм130 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
2003650 мм130 мм55 мм
2002650 мм130 мм55 мм

Mercedes-Benz C250

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.1OM651.9112013626 мм145 мм65 мм
2012626 мм145 мм65 мм
2011626 мм145 мм65 мм
2010626 мм145 мм65 мм
2009626 мм145 мм65 мм
1.8M271.8602013625 мм130 мм60 мм
2012625 мм130 мм60 мм
2011625 мм130 мм60 мм
2010625 мм130 мм60 мм
2009625 мм130 мм60 мм
2.5OM605.9602001430 мм113 мм
2000430 мм113 мм
1999430 мм113 мм
1998430 мм113 мм
1997430 мм113 мм
1996430 мм113 мм
1995430 мм113 мм52 мм

Mercedes-Benz C270

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.7OM612.9622005650 мм130 мм55 мм
2004650 мм130 мм55 мм
2003650 мм130 мм55 мм
2002650 мм130 мм55 мм
2001650 мм130 мм55 мм

Mercedes-Benz C280

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.0M272.9402007650 мм115 мм42 мм
2006650 мм115 мм42 мм
2005650 мм115 мм42 мм

Mercedes-Benz C32

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.2M112.9612004650 мм127 мм62 мм
2003650 мм127 мм62 мм
2002650 мм127 мм62 мм
2001650 мм127 мм62 мм

Mercedes-Benz C320

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.0OM642.9602010626 мм145 мм65 мм
2009626 мм145 мм65 мм
2008626 мм145 мм65 мм
2007626 мм145 мм65 мм
OM642.9102007650 мм127 мм62 мм
2006650 мм127 мм62 мм
2005650 мм127 мм62 мм

Mercedes-Benz C350

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.0OM642.8302013625 мм128 мм62 мм
2012625 мм128 мм62 мм
2011626 мм145 мм65 мм
2010626 мм145 мм65 мм
2009625 мм128 мм62 мм
OM642.9602013625 мм128 мм62 мм
2012625 мм128 мм62 мм
2011625 мм128 мм62 мм
2010625 мм128 мм62 мм
2009625 мм128 мм62 мм
OM642.8342013626 мм145 мм65 мм
2012626 мм145 мм65 мм
2011626 мм145 мм65 мм
3.5M272.9602007650 мм115 мм42 мм
2006650 мм115 мм42 мм
2005650 мм115 мм42 мм

Или изберете друг модел: