Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Тип крушки за стоп-светлините за Mercedes-Benz C-Class.

Mercedes-Benz C160

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
1.8M271.9212007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C180

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
1.62013BA15S21 Вт12 В
2012BA15S21 Вт12 В
M271.9102010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
1.8M271.8202013Bau15S21 Вт12 В
2012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
M271.9522009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
M271.9462008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
2001BA15S21 Вт12 В
M111.9202000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S SCC21 Вт12 В
1997BA15S SCC21 Вт12 В
1996BA15S SCC21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В
1993Bau15S21 Вт12 В
M111.9212000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S SCC21 Вт12 В
1997BA15S SCC21 Вт12 В
1996BA15S SCC21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В
1993Bau15S21 Вт12 В
2.0M111.9512002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В
2000Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C200

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
1.8M271.8202010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
M271.9502010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
M271.9402008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
M271.9422004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2.1OM651.9132013Bau15S21 Вт12 В
2012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
OM646.8112010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
OM646.8122010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
OM646.9622008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2.0M111.9552002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В
2000Bau15S21 Вт12 В
M111.9562001BA15S SCC21 Вт12 В
2000BA15S SCC21 Вт12 В
M111.9412000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S SCC21 Вт12 В
1997BA15S SCC21 Вт12 В
1996BA15S SCC21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В
M111.9452000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S SCC21 Вт12 В
1997BA15S SCC21 Вт12 В
1996BA15S SCC21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C220

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
2.1OM651.9112013Bau15S21 Вт12 В
2012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
OM646.8112010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
OM646.9632008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В
OM611.9622004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В
2000Bau15S21 Вт12 В
OM611.9602001BA15S SCC21 Вт12 В
2000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S21 Вт12 В
1997BA15S21 Вт12 В
M111.9611996Bau15S21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В
1993Bau15S21 Вт12 В
2.2OM651.9112013Bau15S21 Вт12 В
2012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
OM646.8112010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
OM646.9632008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В
OM611.9622004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В
2000Bau15S21 Вт12 В
OM611.9602001BA15S SCC21 Вт12 В
2000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S21 Вт12 В
1997BA15S21 Вт12 В
M111.9611996Bau15S21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В
1993Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C230

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
1.8M271.9482005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
2.5M272.9212010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
M272.9202008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
2.3M111.9812002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В
M111.9752000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S SCC21 Вт12 В
1997BA15S SCC21 Вт12 В
1996Bau15S21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
M111.9741997BA15S SCC21 Вт12 В
1996BA15S SCC21 Вт12 В

Mercedes-Benz C240

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
2.6M112.9122004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В
2000Bau15S21 Вт12 В
M112.9152001BA15S SCC21 Вт12 В
2000BA15S SCC21 Вт12 В
2.42000BA15S21 Вт12 В
1999BA15S21 Вт12 В
1998BA15S21 Вт12 В
1997BA15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C250

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
1.8M271.8602013Bau15S21 Вт12 В
2012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2.1OM651.9112013Bau15S21 Вт12 В
2012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2.5OM605.9602001BA15S SCC21 Вт12 В
2000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S SCC21 Вт12 В
1997BA15S SCC21 Вт12 В
1996BA15S SCC21 Вт12 В
OM605.9101996Bau15S21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В
1993Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C270

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
2.7OM612.9622005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C280

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.0M272.9472010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
M272.9402007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
2.82001BA15S21 Вт12 В
2000BA15S21 Вт12 В
1999BA15S21 Вт12 В
1998BA15S21 Вт12 В
M104.9411997Bau15S21 Вт12 В
1996Bau15S21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C32

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.2M112.9612004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C320

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.0OM642.9602010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
OM642.9102007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
3.2M112.9462005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В
2003Bau15S21 Вт12 В
2002Bau15S21 Вт12 В
2001Bau15S21 Вт12 В
2000Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C350

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.0OM642.8342013Bau15S21 Вт12 В
2012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
OM642.8302011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
OM642.9602010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
3.52013BA15S21 Вт12 В
M276.9572012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
M272.9612011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
M272.9602008Bau15S21 Вт12 В
2007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C36

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.6M104.941(AMG3.6)1997Bau15S21 Вт12 В
1996Bau15S21 Вт12 В
1995Bau15S21 Вт12 В
1994Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C43

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
4.3M113.9442000BA15S SCC21 Вт12 В
1999BA15S SCC21 Вт12 В
1998BA15S SCC21 Вт12 В

Mercedes-Benz C55

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
5.42008BA15S21 Вт12 В
M113.9882007Bau15S21 Вт12 В
2006Bau15S21 Вт12 В
2005Bau15S21 Вт12 В
2004Bau15S21 Вт12 В

Mercedes-Benz C63

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
6.2M156.9852013Bau15S21 Вт12 В
2012Bau15S21 Вт12 В
2011Bau15S21 Вт12 В
2010Bau15S21 Вт12 В
2009Bau15S21 Вт12 В
2008Bau15S21 Вт12 В

Или изберете друг модел: