Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Радиатор на охладителната система на двигателя за Mercedes-Benz C-Class.

Mercedes-Benz C160

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
1.8M271.9212007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм

Mercedes-Benz C180

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
1.6M271.9102013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
1.8M271.8202013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2011642 мм439 мм27 мм
2010642 мм439 мм27 мм
2009642 мм439 мм27 мм
2008642 мм439 мм27 мм
2007642 мм439 мм27 мм
M271.9522013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2011642 мм439 мм27 мм
2010642 мм439 мм27 мм
2009642 мм439 мм27 мм
2008642 мм439 мм27 мм
2007642 мм439 мм27 мм
M271.9462008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
M111.9202001360 мм419 мм32 мм
2000436 мм360 мм33 мм
1999436 мм360 мм33 мм
1998436 мм360 мм33 мм
1997436 мм360 мм33 мм
1996436 мм360 мм33 мм
1995436 мм360 мм33 мм
1994436 мм360 мм33 мм
1993436 мм360 мм33 мм
M111.9212001360 мм419 мм32 мм
2000360 мм419 мм32 мм
1999360 мм419 мм32 мм
1998360 мм419 мм32 мм
1997360 мм419 мм32 мм
1996360 мм419 мм32 мм
1995360 мм419 мм32 мм
1994360 мм419 мм32 мм
1993360 мм419 мм32 мм
2.0M111.9512002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм
2000650 мм399 мм32 мм
M111.9522001436 мм360 мм33 мм
2000436 мм360 мм33 мм

Mercedes-Benz C200

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.1OM646.8112013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2011642 мм439 мм27 мм
2010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
2008642 мм438 мм16 мм
2007642 мм439 мм27 мм
OM646.8122013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2011642 мм439 мм27 мм
2010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
2008642 мм438 мм16 мм
2007642 мм438 мм16 мм
OM651.9132013642 мм440 мм32 мм
2012642 мм440 мм32 мм
2011642 мм438 мм16 мм
2010642 мм438 мм16 мм
OM646.9622008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
OM611.9622007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
1.8M271.8202010642 мм439 мм27 мм
2009642 мм439 мм27 мм
2008642 мм439 мм27 мм
2007642 мм439 мм27 мм
M271.9502010642 мм439 мм27 мм
2009642 мм439 мм27 мм
2008642 мм439 мм27 мм
2007642 мм439 мм27 мм
M271.9402008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
M271.9422008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
2.0M111.9552002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм
2000650 мм399 мм32 мм
M111.9412001436 мм360 мм33 мм
2000360 мм419 мм32 мм
1999360 мм419 мм32 мм
1998360 мм419 мм32 мм
1997360 мм419 мм32 мм
1996360 мм419 мм32 мм
1995360 мм419 мм32 мм
1994360 мм419 мм32 мм
M111.9452001436 мм360 мм33 мм
2000360 мм419 мм32 мм
1999360 мм419 мм32 мм
1998360 мм419 мм32 мм
1997360 мм419 мм32 мм
1996360 мм419 мм32 мм
1995360 мм419 мм32 мм
1994360 мм419 мм32 мм
M111.9442001436 мм360 мм33 мм
2000436 мм360 мм33 мм
1999436 мм360 мм33 мм
1998436 мм360 мм33 мм
1997436 мм360 мм33 мм
1996436 мм360 мм33 мм
M111.9562001520 мм419 мм32 мм
2000520 мм419 мм32 мм

Mercedes-Benz C220

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.1OM646.8112013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2011642 мм439 мм27 мм
2010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
2008642 мм438 мм16 мм
2007642 мм438 мм16 мм
OM651.9112013642 мм438 мм40 мм
2012642 мм438 мм40 мм
2011642 мм438 мм40 мм
2010642 мм438 мм40 мм
OM611.9622008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм
2000650 мм399 мм32 мм
OM646.9632008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
OM604.9102001492 мм409 мм32 мм
2000492 мм409 мм32 мм
1999492 мм409 мм32 мм
1998492 мм409 мм32 мм
1997492 мм409 мм32 мм
1996492 мм409 мм32 мм
1995492 мм409 мм32 мм
1994492 мм409 мм32 мм
1993492 мм409 мм32 мм
M111.9612000436 мм360 мм33 мм
1999436 мм360 мм33 мм
1998436 мм360 мм33 мм
1997436 мм360 мм33 мм
1996360 мм419 мм32 мм
1995360 мм419 мм32 мм
1994360 мм419 мм32 мм
1993360 мм419 мм32 мм
2.2OM646.8112013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2011642 мм439 мм27 мм
2010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
2008642 мм438 мм16 мм
2007642 мм438 мм16 мм
OM651.9112013642 мм438 мм40 мм
2012642 мм438 мм40 мм
2011642 мм438 мм40 мм
2010642 мм438 мм40 мм
OM611.9622008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм
2000650 мм399 мм32 мм
OM646.9632008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
OM604.9102001492 мм409 мм32 мм
2000492 мм409 мм32 мм
1999492 мм409 мм32 мм
1998492 мм409 мм32 мм
1997492 мм409 мм32 мм
1996492 мм409 мм32 мм
1995492 мм409 мм32 мм
1994492 мм409 мм32 мм
1993492 мм409 мм32 мм
M111.9612000436 мм360 мм33 мм
1999436 мм360 мм33 мм
1998436 мм360 мм33 мм
1997436 мм360 мм33 мм
1996360 мм419 мм32 мм
1995360 мм419 мм32 мм
1994360 мм419 мм32 мм
1993360 мм419 мм32 мм

Mercedes-Benz C230

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.5M272.9212010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
2008642 мм438 мм16 мм
2007642 мм438 мм16 мм
M272.9202008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
1.8M271.9482005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
2.3M111.9812002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм
M111.9752001520 мм419 мм32 мм
2000520 мм419 мм32 мм
1999520 мм419 мм32 мм
1998520 мм419 мм32 мм
1997520 мм419 мм32 мм
1996520 мм419 мм32 мм
1995520 мм419 мм32 мм
M111.9741998436 мм360 мм33 мм
1997360 мм419 мм32 мм
1996360 мм419 мм32 мм

Mercedes-Benz C240

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.6M112.9122004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм
2000650 мм399 мм32 мм
M112.9152001615 мм422 мм32 мм
2000615 мм422 мм32 мм

Mercedes-Benz C250

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
1.8M271.8602013642 мм438 мм16 мм
2012642 мм438 мм16 мм
2011642 мм438 мм16 мм
2010642 мм439 мм26 мм
2009642 мм439 мм26 мм
2.1OM651.9112013642 мм438 мм40 мм
2012642 мм438 мм40 мм
2011642 мм438 мм16 мм
2010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
2.5OM605.9602001615 мм422 мм42 мм
2000615 мм422 мм42 мм
1999615 мм422 мм42 мм
1998615 мм422 мм42 мм
1997615 мм422 мм42 мм
1996615 мм422 мм42 мм
1995615 мм422 мм42 мм
OM605.9102000615 мм419 мм40 мм
1999615 мм419 мм40 мм
1998615 мм419 мм40 мм
1997615 мм419 мм40 мм
1996615 мм419 мм40 мм
1995615 мм419 мм40 мм
1994615 мм419 мм40 мм
1993615 мм419 мм40 мм

Mercedes-Benz C270

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
2.7OM612.9622005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм

Mercedes-Benz C280

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.0M272.9472010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
2008642 мм438 мм16 мм
2007642 мм438 мм16 мм
M272.9402008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2.8M104.9411997615 мм419 мм40 мм
1996615 мм419 мм40 мм
1995615 мм419 мм40 мм
1994615 мм419 мм40 мм

Mercedes-Benz C32

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.2M112.9612004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм

Mercedes-Benz C320

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.0OM642.9602010642 мм438 мм40 мм
2009642 мм438 мм40 мм
2008642 мм438 мм40 мм
2007642 мм438 мм40 мм
OM642.9102007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
3.2M112.9462005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм
2003650 мм399 мм32 мм
2002650 мм399 мм32 мм
2001650 мм399 мм32 мм
2000650 мм399 мм32 мм

Mercedes-Benz C350

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.0OM642.8302013643 мм438 мм40 мм
2012643 мм438 мм40 мм
2011642 мм438 мм40 мм
2010642 мм438 мм40 мм
2009643 мм438 мм40 мм
OM642.8342013642 мм438 мм40 мм
2012642 мм438 мм40 мм
2011642 мм438 мм40 мм
OM642.9602010642 мм438 мм40 мм
2009642 мм438 мм40 мм
3.5M272.9612013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2011642 мм438 мм16 мм
2010642 мм438 мм16 мм
2009642 мм438 мм16 мм
2008642 мм438 мм16 мм
2007642 мм438 мм16 мм
M272.9822013642 мм439 мм27 мм
2012642 мм439 мм27 мм
2011642 мм439 мм27 мм
2010642 мм439 мм27 мм
2009642 мм439 мм27 мм
2008642 мм439 мм27 мм
M276.9572013642 мм438 мм16 мм
2012642 мм438 мм16 мм
2011642 мм438 мм16 мм
M272.9602008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм

Mercedes-Benz C36

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
3.6M104.941(AMG3.6)1997615 мм419 мм40 мм
1996615 мм419 мм40 мм
1995615 мм419 мм40 мм
1994615 мм419 мм40 мм

Mercedes-Benz C55

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
5.4M113.9882008650 мм399 мм32 мм
2007650 мм399 мм32 мм
2006650 мм399 мм32 мм
2005650 мм399 мм32 мм
2004650 мм399 мм32 мм

Mercedes-Benz C63

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
6.2M156.9852013642 мм438 мм40 мм
2012642 мм438 мм40 мм
2011642 мм438 мм40 мм
2010642 мм438 мм40 мм
2009642 мм438 мм40 мм
2008642 мм438 мм40 мм

Или изберете друг модел: