Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Тип крушки за осветление на регистрационния номер за Mercedes-Benz C-Class.

Mercedes-Benz C160

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
1.8M271.9212007SV8.5-85 Вт12 В
2006SV8.5-85 Вт12 В
2005SV8.5-85 Вт12 В

Mercedes-Benz C180

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
1.62013W2.1x9.5D5 Вт12 В
2012W2.1x9.5D5 Вт12 В
M271.9102010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
1.8M271.8202013BA15S SCC5 Вт12 В
2012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
M271.9522009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
M271.9462008SV8.5-85 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
2002BA15S SCC5 Вт12 В
M111.9202000BA15S SCC5 Вт12 В
1999BA15S SCC5 Вт12 В
1998BA15S SCC5 Вт12 В
1997BA15S SCC5 Вт12 В
1996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В
1993BA15S SCC5 Вт12 В
M111.9212000BA15S SCC5 Вт12 В
1999BA15S SCC5 Вт12 В
1998BA15S SCC5 Вт12 В
1997BA15S SCC5 Вт12 В
1996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В
1993BA15S SCC5 Вт12 В
2.0M111.9512002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В

Mercedes-Benz C200

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
2.1OM651.9132013BA15S SCC5 Вт12 В
2012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
OM646.8112010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
OM646.8122010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
OM646.9622008SV8.5-85 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
1.8M271.8202010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
M271.9502010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
M271.9402008SV8.5-85 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
2002BA15S SCC5 Вт12 В
M271.9422004SV8.5-85 Вт12 В
2003SV8.5-85 Вт12 В
2.0M111.9552002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В
M111.9562001SV8.5-85 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В
M111.9412000BA15S SCC5 Вт12 В
1999BA15S SCC5 Вт12 В
1998BA15S SCC5 Вт12 В
1997BA15S SCC5 Вт12 В
1996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В
M111.9452000BA15S SCC5 Вт12 В
1999BA15S SCC5 Вт12 В
1998BA15S SCC5 Вт12 В
1997BA15S SCC5 Вт12 В
1996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C220

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
2.1OM651.9112013BA15S SCC5 Вт12 В
2012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
OM646.8112010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
OM646.9632008SV8.5-85 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В
OM611.9622004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
2002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В
OM611.9602001SV8.5-85 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В
1999SV8.5-85 Вт12 В
M111.9611996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В
1993BA15S SCC5 Вт12 В
2.2OM651.9112013BA15S SCC5 Вт12 В
2012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
OM646.8112010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
OM646.9632008SV8.5-85 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В
OM611.9622004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
2002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В
OM611.9602001SV8.5-85 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В
1999SV8.5-85 Вт12 В
M111.9611996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В
1993BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C230

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
2.5M272.9212010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
M272.9202008SV8.5-85 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
1.8M271.9482005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В
2003SV8.5-85 Вт12 В
2002SV8.5-85 Вт12 В
2.3M111.9812002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В
M111.9752000BA15S SCC5 Вт12 В
1999BA15S SCC5 Вт12 В
1998BA15S SCC5 Вт12 В
1997BA15S SCC5 Вт12 В
1996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
M111.9741997BA15S SCC5 Вт12 В
1996BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C240

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
2.6M112.9122004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
2002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В
M112.9152001SV8.5-85 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В

Mercedes-Benz C250

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
1.8M271.8602013BA15S SCC5 Вт12 В
2012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2.1OM651.9112013BA15S SCC5 Вт12 В
2012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2.5OM605.9602001SV8.5-85 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В
1999SV8.5-85 Вт12 В
1998SV8.5-85 Вт12 В
1997SV8.5-85 Вт12 В
1996SV8.5-85 Вт12 В
OM605.9101996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В
1993BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C270

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
2.7OM612.9622005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
2002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C280

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.0M272.9472010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
M272.9402007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
2.8M104.9411997BA15S SCC5 Вт12 В
1996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C32

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.2M112.9612004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
2002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C320

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.0OM642.9602010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
OM642.9102007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
3.2M112.9462005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В
2003BA15S SCC5 Вт12 В
2002BA15S SCC5 Вт12 В
2001BA15S SCC5 Вт12 В
2000SV8.5-85 Вт12 В

Mercedes-Benz C350

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.0OM642.8342013BA15S SCC5 Вт12 В
2012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
OM642.8302011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
OM642.9602010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
3.52013W2.1x9.5D5 Вт12 В
M276.9572012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
M272.9612011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
M272.9602008SV8.5-85 Вт12 В
2007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C36

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
3.6M104.941(AMG3.6)1997BA15S SCC5 Вт12 В
1996BA15S SCC5 Вт12 В
1995BA15S SCC5 Вт12 В
1994BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C43

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
4.3M113.9442000BA15S SCC5 Вт12 В
1999BA15S SCC5 Вт12 В
1998BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C55

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
5.42008W2.1x9.5D5 Вт12 В
M113.9882007BA15S SCC5 Вт12 В
2006BA15S SCC5 Вт12 В
2005BA15S SCC5 Вт12 В
2004BA15S SCC5 Вт12 В

Mercedes-Benz C63

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоЦокълМощностНапрежение
6.2M156.9852013BA15S SCC5 Вт12 В
2012BA15S SCC5 Вт12 В
2011BA15S SCC5 Вт12 В
2010BA15S SCC5 Вт12 В
2009BA15S SCC5 Вт12 В
2008BA15S SCC5 Вт12 В

Или изберете друг модел: