Габарит на Renault Espace

Espace V (Фейслифт I) | 2020

 Espace V (Фейслифт I) 2020

Дължина
4859 мм
Широчина
1888 мм
Височина
1681-1711 мм
Колесбаза
2884 мм
Тегло
1770 кг

Espace V | 2015-2019

 Espace V 2015-2019

Дължина
4857 мм
Широчина
1888 мм
Височина
1677 мм
Колесбаза
2884 мм
Тегло
1609 кг

Grand Espace IV (Фейслифт IV) | 2012-2014

 Grand Espace IV (Фейслифт IV) 2012-2014

Дължина
4855 мм
Широчина
Височина
1801 мм
Колесбаза
2868 мм
Тегло
1931 кг

Espace IV (Фейслифт IV) | 2012-2014

 Espace IV (Фейслифт IV) 2012-2014

Дължина
4655 мм
Широчина
Височина
1801 мм
Колесбаза
2803 мм
Тегло
1901 кг

Grand Espace IV (Фейслифт III) | 2010-2012

 Grand Espace IV (Фейслифт III) 2010-2012

Дължина
4861 мм
Широчина
Височина
1801 мм
Колесбаза
2868 мм
Тегло
1931 кг

Espace IV (Фейслифт III) | 2010-2012

 Espace IV (Фейслифт III) 2010-2012

Дължина
4661 мм
Широчина
Височина
1801 мм
Колесбаза
2803 мм
Тегло
1901 кг

Grand Espace IV (Фейслифт II) | 2006-2010

 Grand Espace IV (Фейслифт II) 2006-2010

Дължина
4856 мм
Широчина
1860 мм
Височина
1746 мм
Колесбаза
2869 мм
Тегло
1870 кг

Espace IV (Фейслифт II) | 2006-2010

 Espace IV (Фейслифт II) 2006-2010

Дължина
4656 мм
Широчина
1860 мм
Височина
1728 мм
Колесбаза
2803 мм
Тегло
1815 кг

Grand Espace IV | 2002-2006

 Grand Espace IV 2002-2006

Дължина
4861 мм
Широчина
1860 мм
Височина
1746-1798 мм
Колесбаза
2868 мм
Тегло
1840 кг

Espace IV | 2002-2006

 Espace IV 2002-2006

Дължина
4661 мм
Широчина
1860 мм
Височина
1728-1782 мм
Колесбаза
2803 мм
Тегло
1780 кг

Grand Espace III (JE, Фейслифт II) | 2000-2002

 Grand Espace III (JE, Фейслифт II) 2000-2002

Дължина
4787 мм
Широчина
1810 мм
Височина
1775 мм
Колесбаза
2874 мм
Тегло
1605 кг

Espace III (JE, Фейслифт II) | 2000-2003

 Espace III (JE, Фейслифт II) 2000-2003

Дължина
4517 мм
Широчина
1810 мм
Височина
1773 мм
Колесбаза
2702 мм
Тегло
1595 кг

Grand Espace III (JE) | 1998-2000

 Grand Espace III (JE) 1998-2000

Дължина
4787 мм
Широчина
1810 мм
Височина
1775 мм
Колесбаза
2874 мм
Тегло
1530 кг

Espace III (JE) | 1996-2000

 Espace III (JE) 1996-2000

Дължина
4517 мм
Широчина
1810 мм
Височина
1773 мм
Колесбаза
2702 мм
Тегло
1650 кг

Espace II (J63) | 1991-1996

 Espace II (J63) 1991-1996

Дължина
4429 мм
Широчина
1795 мм
Височина
1703 мм
Колесбаза
2580 мм
Тегло
1430 кг

Espace I (J11/13, Фейслифт II 1988) | 1988-1991

 Espace I (J11/13, Фейслифт II 1988) 1988-1991

Дължина
4365 мм
Широчина
1777 мм
Височина
1670 мм
Колесбаза
2580 мм
Тегло
1310 кг

Espace I (J11/13) | 1984-1988

 Espace I (J11/13) 1984-1988

Дължина
4250 мм
Широчина
1770 мм
Височина
1660 мм
Колесбаза
2580 мм
Тегло
1200 кг

Espace V (Фейслифт I) | 2020

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace V (Фейслифт I) 2020

4859 мм 1888 мм 1681-1711 мм 2884 мм 1770 кг

Espace V | 2015-2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace V 2015-2019

4857 мм 1888 мм 1677 мм 2884 мм 1609 кг

Grand Espace IV (Фейслифт IV) | 2012-2014

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Espace IV (Фейслифт IV) 2012-2014

4855 мм 1801 мм 2868 мм 1931 кг

Espace IV (Фейслифт IV) | 2012-2014

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace IV (Фейслифт IV) 2012-2014

4655 мм 1801 мм 2803 мм 1901 кг

Grand Espace IV (Фейслифт III) | 2010-2012

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Espace IV (Фейслифт III) 2010-2012

4861 мм 1801 мм 2868 мм 1931 кг

Espace IV (Фейслифт III) | 2010-2012

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace IV (Фейслифт III) 2010-2012

4661 мм 1801 мм 2803 мм 1901 кг

Grand Espace IV (Фейслифт II) | 2006-2010

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Espace IV (Фейслифт II) 2006-2010

4856 мм 1860 мм 1746 мм 2869 мм 1870 кг

Espace IV (Фейслифт II) | 2006-2010

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace IV (Фейслифт II) 2006-2010

4656 мм 1860 мм 1728 мм 2803 мм 1815 кг

Grand Espace IV | 2002-2006

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Espace IV 2002-2006

4861 мм 1860 мм 1746-1798 мм 2868 мм 1840 кг

Espace IV | 2002-2006

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace IV 2002-2006

4661 мм 1860 мм 1728-1782 мм 2803 мм 1780 кг

Grand Espace III (JE, Фейслифт II) | 2000-2002

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Espace III (JE, Фейслифт II) 2000-2002

4787 мм 1810 мм 1775 мм 2874 мм 1605 кг

Espace III (JE, Фейслифт II) | 2000-2003

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace III (JE, Фейслифт II) 2000-2003

4517 мм 1810 мм 1773 мм 2702 мм 1595 кг

Grand Espace III (JE) | 1998-2000

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Espace III (JE) 1998-2000

4787 мм 1810 мм 1775 мм 2874 мм 1530 кг

Espace III (JE) | 1996-2000

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace III (JE) 1996-2000

4517 мм 1810 мм 1773 мм 2702 мм 1650 кг

Espace II (J63) | 1991-1996

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace II (J63) 1991-1996

4429 мм 1795 мм 1703 мм 2580 мм 1430 кг

Espace I (J11/13, Фейслифт II 1988) | 1988-1991

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace I (J11/13, Фейслифт II 1988) 1988-1991

4365 мм 1777 мм 1670 мм 2580 мм 1310 кг

Espace I (J11/13) | 1984-1988

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Espace I (J11/13) 1984-1988

4250 мм 1770 мм 1660 мм 2580 мм 1200 кг
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!