Габарит на Renault Scenic

Scenic IV | 2016-2018

 Scenic IV 2016-2018

Дължина
4406 мм
Широчина
1866 мм
Височина
1653 мм
Колесбаза
2734 мм
Тегло
1430 кг

Grand Scenic IV | 2016-2018

 Grand Scenic IV 2016-2018

Дължина
4635 мм
Широчина
1866 мм
Височина
1655 мм
Колесбаза
2804 мм
Тегло
1540 кг

Scenic III XMOD | 2013-2016

 Scenic III XMOD 2013-2016

Дължина
4372 мм
Широчина
1845 мм
Височина
Колесбаза
Тегло
1479 кг

Scenic III (Фейслифт III) | 2013-2016

 Scenic III (Фейслифт III) 2013-2016

Дължина
4366 мм
Широчина
1845 мм
Височина
Колесбаза
Тегло
1395 кг

Grand Scenic III (Фейслифт III) | 2013-2016

 Grand Scenic III (Фейслифт III) 2013-2016

Дължина
4573 мм
Широчина
Височина
1645-1671 мм
Колесбаза
2770 мм
Тегло
1514 кг

Scenic III (collection 2012) | 2012-2013

 Scenic III (collection 2012) 2012-2013

Дължина
4366 мм
Широчина
1845 мм
Височина
1640 мм
Колесбаза
2702 мм
Тегло
1432 кг

Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013

 Grand Scenic II (collection 2012) 2012-2013

Дължина
4573 мм
Широчина
1845 мм
Височина
1645 мм
Колесбаза
2770 мм
Тегло
1563 кг

Scenic III | 2009-2011

 Scenic III 2009-2011

Дължина
4343 мм
Широчина
1845 мм
Височина
1624 мм
Колесбаза
2702 мм
Тегло
1320 кг

Grand Scenic II | 2009-2011

 Grand Scenic II 2009-2011

Дължина
4560 мм
Широчина
1845 мм
Височина
1675 мм
Колесбаза
2769 мм
Тегло
1444 кг

Scenic II (Фейслифт II) | 2006-2009

 Scenic II (Фейслифт II) 2006-2009

Дължина
4263 мм
Широчина
1805 мм
Височина
1620 мм
Колесбаза
2685 мм
Тегло
1430 кг

Grand Scenic I (Фейслифт II) | 2006-2009

 Grand Scenic I (Фейслифт II) 2006-2009

Дължина
4496 мм
Широчина
1810 мм
Височина
1636 мм
Колесбаза
2736 мм
Тегло
1535 кг

Grand Scenic I (Фейслифт I) | 2004-2006

 Grand Scenic I (Фейслифт I) 2004-2006

Дължина
4493 мм
Широчина
1810 мм
Височина
1636 мм
Колесбаза
2736 мм
Тегло
1445 кг

Scenic II (Фейслифт I) | 2003-2006

 Scenic II (Фейслифт I) 2003-2006

Дължина
4259 мм
Широчина
1810 мм
Височина
1620 мм
Колесбаза
2685 мм
Тегло
1430 кг

Scenic I RX | 2000-2003

 Scenic I RX 2000-2003

Дължина
4425 мм
Широчина
1775 мм
Височина
1720 мм
Колесбаза
2620 мм
Тегло
1465 кг

Scenic I (Фейслифт I) | 1996-1999

 Scenic I (Фейслифт I) 1996-1999

Дължина
4134 мм
Широчина
1719 мм
Височина
1675 мм
Колесбаза
2580 мм
Тегло
1255 кг

Scenic IV | 2016-2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic IV 2016-2018

4406 мм 1866 мм 1653 мм 2734 мм 1430 кг

Grand Scenic IV | 2016-2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Scenic IV 2016-2018

4635 мм 1866 мм 1655 мм 2804 мм 1540 кг

Scenic III XMOD | 2013-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic III XMOD 2013-2016

4372 мм 1845 мм 1479 кг

Scenic III (Фейслифт III) | 2013-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic III (Фейслифт III) 2013-2016

4366 мм 1845 мм 1395 кг

Grand Scenic III (Фейслифт III) | 2013-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Scenic III (Фейслифт III) 2013-2016

4573 мм 1645-1671 мм 2770 мм 1514 кг

Scenic III (collection 2012) | 2012-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic III (collection 2012) 2012-2013

4366 мм 1845 мм 1640 мм 2702 мм 1432 кг

Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Scenic II (collection 2012) 2012-2013

4573 мм 1845 мм 1645 мм 2770 мм 1563 кг

Scenic III | 2009-2011

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic III 2009-2011

4343 мм 1845 мм 1624 мм 2702 мм 1320 кг

Grand Scenic II | 2009-2011

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Scenic II 2009-2011

4560 мм 1845 мм 1675 мм 2769 мм 1444 кг

Scenic II (Фейслифт II) | 2006-2009

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic II (Фейслифт II) 2006-2009

4263 мм 1805 мм 1620 мм 2685 мм 1430 кг

Grand Scenic I (Фейслифт II) | 2006-2009

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Scenic I (Фейслифт II) 2006-2009

4496 мм 1810 мм 1636 мм 2736 мм 1535 кг

Grand Scenic I (Фейслифт I) | 2004-2006

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Grand Scenic I (Фейслифт I) 2004-2006

4493 мм 1810 мм 1636 мм 2736 мм 1445 кг

Scenic II (Фейслифт I) | 2003-2006

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic II (Фейслифт I) 2003-2006

4259 мм 1810 мм 1620 мм 2685 мм 1430 кг

Scenic I RX | 2000-2003

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic I RX 2000-2003

4425 мм 1775 мм 1720 мм 2620 мм 1465 кг

Scenic I (Фейслифт I) | 1996-1999

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Scenic I (Фейслифт I) 1996-1999

4134 мм 1719 мм 1675 мм 2580 мм 1255 кг