Габарит на Audi S6

S6 Avant (C8) | 2019

S6 Avant (C8) 2019

Дължина
4954 мм
Широчина
1886 мм
Височина
1481 мм
Колесбаза
2928 мм
Тегло
2020 кг

S6 (C8) | 2019

S6 (C8) 2019

Дължина
4954 мм
Широчина
1886 мм
Височина
1446 мм
Колесбаза
2928 мм
Тегло
1955 кг

S6 Avant (C7 Фейслифт 2016) | 2016-2018

S6 Avant (C7 Фейслифт 2016) 2016-2018

Дължина
4942 мм
Широчина
1874 мм
Височина
1436-1482 мм
Колесбаза
2917 мм
Тегло
1960 кг

S6 (C7 Фейслифт 2016) | 2016-2018

S6 (C7 Фейслифт 2016) 2016-2018

Дължина
4931 мм
Широчина
1874 мм
Височина
1430-1468 мм
Колесбаза
2917 мм
Тегло
1895 кг

S6 Avant (C7 Фейслифт 2014) | 2014-2016

S6 Avant (C7 Фейслифт 2014) 2014-2016

Дължина
4942 мм
Широчина
1874 мм
Височина
1436-1468 мм
Колесбаза
2917 мм
Тегло
1960 кг

S6 (C7 Фейслифт 2014) | 2014-2016

S6 (C7 Фейслифт 2014) 2014-2016

Дължина
4931 мм
Широчина
1874 мм
Височина
1430-1468 мм
Колесбаза
2917 мм
Тегло
1895 кг

S6 Avant (C7) | 2012-2014

S6 Avant (C7) 2012-2014

Дължина
4934 мм
Широчина
1874 мм
Височина
1446-1482 мм
Колесбаза
2916 мм
Тегло
1950 кг

S6 (C7) | 2012-2014

S6 (C7) 2012-2014

Дължина
4931 мм
Широчина
1874 мм
Височина
1440-1468 мм
Колесбаза
2916 мм
Тегло
1895 кг

S6 Avant (4F,C6 Фейслифт 2008) | 2008-2010

S6 Avant (4F,C6 Фейслифт 2008) 2008-2010

Дължина
4938 мм
Широчина
1864 мм
Височина
1446 мм
Колесбаза
2847 мм
Тегло
1970 кг

S6 (4F,C6 Фейслифт 2008) | 2008-2010

S6 (4F,C6 Фейслифт 2008) 2008-2010

Дължина
4938 мм
Широчина
1864 мм
Височина
1442 мм
Колесбаза
2847 мм
Тегло
1910 кг

S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008

S6 Avant (4F,C6) 2006-2008

Дължина
4933 мм
Широчина
1864 мм
Височина
1453 мм
Колесбаза
2847 мм
Тегло
1970 кг

S6 (4F,C6) | 2006-2008

S6 (4F,C6) 2006-2008

Дължина
4916 мм
Широчина
1864 мм
Височина
1449 мм
Колесбаза
2847 мм
Тегло
1910 кг

S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005

S6 Avant  (4B,C5) 1999-2005

Дължина
4833 мм
Широчина
1850 мм
Височина
1440-1465 мм
Колесбаза
2759 мм
Тегло
1790 кг

S6 (4B,C5) | 1999-2005

S6 (4B,C5) 1999-2005

Дължина
4833 мм
Широчина
1850 мм
Височина
1443 мм
Колесбаза
2759 мм
Тегло
1735 кг

S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997

S6 Avant (4A,C4) 1994-1997

Дължина
4797 мм
Широчина
1804 мм
Височина
1440 мм
Колесбаза
2692 мм
Тегло
1745 кг

S6 (4A,C4) | 1994-1997

S6 (4A,C4) 1994-1997

Дължина
4797 мм
Широчина
1804 мм
Височина
1430 мм
Колесбаза
2692 мм
Тегло
1695 кг

S6 Avant (C8) | 2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 Avant (C8) 2019

4954 мм 1886 мм 1481 мм 2928 мм 2020 кг

S6 (C8) | 2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 (C8) 2019

4954 мм 1886 мм 1446 мм 2928 мм 1955 кг

S6 Avant (C7 Фейслифт 2016) | 2016-2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 Avant (C7 Фейслифт 2016) 2016-2018

4942 мм 1874 мм 1436-1482 мм 2917 мм 1960 кг

S6 (C7 Фейслифт 2016) | 2016-2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 (C7 Фейслифт 2016) 2016-2018

4931 мм 1874 мм 1430-1468 мм 2917 мм 1895 кг

S6 Avant (C7 Фейслифт 2014) | 2014-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 Avant (C7 Фейслифт 2014) 2014-2016

4942 мм 1874 мм 1436-1468 мм 2917 мм 1960 кг

S6 (C7 Фейслифт 2014) | 2014-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 (C7 Фейслифт 2014) 2014-2016

4931 мм 1874 мм 1430-1468 мм 2917 мм 1895 кг

S6 Avant (C7) | 2012-2014

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 Avant (C7) 2012-2014

4934 мм 1874 мм 1446-1482 мм 2916 мм 1950 кг

S6 (C7) | 2012-2014

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 (C7) 2012-2014

4931 мм 1874 мм 1440-1468 мм 2916 мм 1895 кг

S6 Avant (4F,C6 Фейслифт 2008) | 2008-2010

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 Avant (4F,C6 Фейслифт 2008) 2008-2010

4938 мм 1864 мм 1446 мм 2847 мм 1970 кг

S6 (4F,C6 Фейслифт 2008) | 2008-2010

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 (4F,C6 Фейслифт 2008) 2008-2010

4938 мм 1864 мм 1442 мм 2847 мм 1910 кг

S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 Avant (4F,C6) 2006-2008

4933 мм 1864 мм 1453 мм 2847 мм 1970 кг

S6 (4F,C6) | 2006-2008

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 (4F,C6) 2006-2008

4916 мм 1864 мм 1449 мм 2847 мм 1910 кг

S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 Avant  (4B,C5) 1999-200

4833 мм 1850 мм 1440-1465 мм 2759 мм 1790 кг

S6 (4B,C5) | 1999-2005

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 (4B,C5) 1999-200

4833 мм 1850 мм 1443 мм 2759 мм 1735 кг

S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 Avant (4A,C4) 1994-1997

4797 мм 1804 мм 1440 мм 2692 мм 1745 кг

S6 (4A,C4) | 1994-1997

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
S6 (4A,C4) 1994-1997

4797 мм 1804 мм 1430 мм 2692 мм 1695 кг