Габарит на Audi A8

A8 Long (D5) | 2019

 A8 Long (D5) 2019

Дължина
5302 мм
Широчина
1945 мм
Височина
1486 мм
Колесбаза
3128 мм
Тегло
2330 кг

A8 (D5) | 2019

 A8 (D5) 2019

Дължина
5172 мм
Широчина
1945 мм
Височина
1473 мм
Колесбаза
2998 мм
Тегло
2300 кг

A8 Long (D4,4H Фейслифт 2013) | 2013-2017

 A8 Long (D4,4H Фейслифт 2013) 2013-2017

Дължина
5265 мм
Широчина
1949 мм
Височина
1471 мм
Колесбаза
3122 мм
Тегло
1935 кг

A8 (D4,4H Фейслифт 2013) | 2013-2017

 A8 (D4,4H Фейслифт 2013) 2013-2017

Дължина
5135 мм
Широчина
1949 мм
Височина
1460 мм
Колесбаза
2992 мм
Тегло
1880 кг

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013

Дължина
5267 мм
Широчина
1949 мм
Височина
1471 мм
Колесбаза
3122 мм
Тегло
1890 кг

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

 A8 (D4, 4H) 2010-2013

Дължина
5137 мм
Широчина
1949 мм
Височина
1460 мм
Колесбаза
2992 мм
Тегло
1840 кг

A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2005) | 2005-2007

A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2005) 2005-2007

Дължина
5192 мм
Широчина
1894 мм
Височина
1455 мм
Колесбаза
3074 мм
Тегло
1995 кг

A8 (D3, 4E, Фейслифт 2005) | 2005-2007

A8 (D3, 4E, Фейслифт 2005) 2005-2007

Дължина
5062 мм
Широчина
1894 мм
Височина
1444 мм
Колесбаза
2944 мм
Тегло
1770 кг

A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2007) | 2007-2010

 A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2007) 2007-2010

Дължина
5192 мм
Широчина
1894 мм
Височина
1455 мм
Колесбаза
3074 мм
Тегло
1850 кг

A8 (D3, 4E, Фейслифт 2007) | 2007-2010

 A8 (D3, 4E, Фейслифт 2007) 2007-2010

Дължина
5062 мм
Широчина
1894 мм
Височина
1444 мм
Колесбаза
2944 мм
Тегло
1785 кг

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

A8 Long (D3, 4E) 2002-2005

Дължина
5181 мм
Широчина
1894 мм
Височина
1455 мм
Колесбаза
3074 мм
Тегло
1835 кг

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

 A8 (D3, 4E) 2002-2007

Дължина
5051 мм
Широчина
1894 мм
Височина
1444 мм
Колесбаза
2944 мм
Тегло
1780 кг

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

A8 Long (D2, 4D) 1998-2002

Дължина
5164 мм
Широчина
1880 мм
Височина
1438 мм
Колесбаза
3010 мм
Тегло
1790 кг

A8 (D2,4D) | 1994-2002

 A8 (D2,4D) 1994-2002

Дължина
5034 мм
Широчина
1880 мм
Височина
1440 мм
Колесбаза
2882 мм
Тегло
1520 кг

A8 Long (D5) | 2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 Long (D5) 2019

5302 мм 1945 мм 1486 мм 3128 мм 2330 кг

A8 (D5) | 2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 (D5) 2019

5172 мм 1945 мм 1473 мм 2998 мм 2300 кг

A8 Long (D4,4H Фейслифт 2013) | 2013-2017

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 Long (D4,4H Фейслифт 2013) 2013-2017

5265 мм 1949 мм 1471 мм 3122 мм 1935 кг

A8 (D4,4H Фейслифт 2013) | 2013-2017

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 (D4,4H Фейслифт 2013) 2013-2017

5135 мм 1949 мм 1460 мм 2992 мм 1880 кг

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013

5267 мм 1949 мм 1471 мм 3122 мм 1890 кг

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 (D4, 4H) 2010-2013

5137 мм 1949 мм 1460 мм 2992 мм 1840 кг

A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2005) | 2005-2007

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2005) 2005-2007

5192 мм 1894 мм 1455 мм 3074 мм 1995 кг

A8 (D3, 4E, Фейслифт 2005) | 2005-2007

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
A8 (D3, 4E, Фейслифт 2005) 2005-2007

5062 мм 1894 мм 1444 мм 2944 мм 1770 кг

A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2007) | 2007-2010

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2007) 2007-2010

5192 мм 1894 мм 1455 мм 3074 мм 1850 кг

A8 (D3, 4E, Фейслифт 2007) | 2007-2010

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 (D3, 4E, Фейслифт 2007) 2007-2010

5062 мм 1894 мм 1444 мм 2944 мм 1785 кг

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
A8 Long (D3, 4E) 2002-200

5181 мм 1894 мм 1455 мм 3074 мм 1835 кг

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 (D3, 4E) 2002-2007

5051 мм 1894 мм 1444 мм 2944 мм 1780 кг

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002

5164 мм 1880 мм 1438 мм 3010 мм 1790 кг

A8 (D2,4D) | 1994-2002

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A8 (D2,4D) 1994-2002

5034 мм 1880 мм 1440 мм 2882 мм 1520 кг