Габарит на Audi A3

A3 Седан (8Y) | 2020

 A3 Седан (8Y) 2020

Дължина
4495 мм
Широчина
1816 мм
Височина
1425 мм
Колесбаза
2636 мм
Тегло
1415 кг

A3 Sportback (8Y) | 2020

 A3 Sportback (8Y) 2020

Дължина
4343 мм
Широчина
1816 мм
Височина
1449 мм
Колесбаза
2636 мм
Тегло
1345 кг

A3 Седан (8V Фейслифт 2016) | 2016-2018

 A3 Седан (8V Фейслифт 2016) 2016-2018

Дължина
4458 мм
Широчина
1796 мм
Височина
1416 мм
Колесбаза
2637 мм
Тегло
1245 кг

A3 Кабриолет (8V Фейслифт 2016) | 2016-2018

 A3 Кабриолет (8V Фейслифт 2016) 2016-2018

Дължина
4423 мм
Широчина
1793 мм
Височина
1409 мм
Колесбаза
2595 мм
Тегло
1375 кг

A3 Sportback (8V Фейслифт 2016) | 2016-now

 A3 Sportback (8V Фейслифт 2016) 2016-now

Дължина
4312 мм
Широчина
1785 мм
Височина
1424 мм
Колесбаза
2630 мм
Тегло
1540 кг

A3 (8V Фейслифт 2016) | 2017

 A3 (8V Фейслифт 2016)  2017

Дължина
4241 мм
Широчина
1777 мм
Височина
1424 мм
Колесбаза
2602 мм
Тегло
1205 кг

A3 Седан (8V) | 2013-2016

 A3 Седан (8V) 2013-2016

Дължина
4456 мм
Широчина
1796 мм
Височина
1416 мм
Колесбаза
2637 мм
Тегло
1240 кг

A3 Кабриолет (8V) | 2013-2016

 A3 Кабриолет (8V) 2013-2016

Дължина
4421 мм
Широчина
1793 мм
Височина
1409 мм
Колесбаза
2595 мм
Тегло
1460 кг

A3 Sportback (8V) | 2013-2016

 A3 Sportback (8V) 2013-2016

Дължина
4310 мм
Широчина
1786 мм
Височина
1426 мм
Колесбаза
2636 мм
Тегло
1225 кг

A3 (8V) | 2012-2016

 A3 (8V) 2012-2016

Дължина
4237 мм
Широчина
1777 мм
Височина
1421 мм
Колесбаза
2601 мм
Тегло
1280 кг

A3 Кабриолет (8P, Фейслифт 2008) | 2008-2013

 A3 Кабриолет (8P, Фейслифт 2008) 2008-2013

Дължина
4238 мм
Широчина
1765 мм
Височина
1424 мм
Колесбаза
2578 мм
Тегло
1330 кг

A3 Sportback (8PA, Фейслифт 2008) | 2008-2013

 A3 Sportback (8PA, Фейслифт 2008) 2008-2013

Дължина
4292 мм
Широчина
1765 мм
Височина
1423 мм
Колесбаза
2578 мм
Тегло
1555 кг

A3 (8P, Фейслифт 2008) | 2008-2013

 A3 (8P, Фейслифт 2008) 2008-2013

Дължина
4238 мм
Широчина
1765 мм
Височина
1421 мм
Колесбаза
2578 мм
Тегло
1510 кг

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008

 A3 Sportback (8PA) 2004-2008

Дължина
4286 мм
Широчина
1765 мм
Височина
1423 мм
Колесбаза
2578 мм
Тегло
1315 кг

A3 (8P) | 2003-2008

 A3 (8P) 2003-2008

Дължина
4203 мм
Широчина
1765 мм
Височина
1421 мм
Колесбаза
2578 мм
Тегло
1225 кг

A3 (8L, Фейслифт 2000) | 2000-2003

 A3 (8L, Фейслифт 2000) 2000-2003

Дължина
4152 мм
Широчина
1735 мм
Височина
1427 мм
Колесбаза
2513 мм
Тегло
1190 кг

A3 (8L) | 1996-2000

 A3 (8L) 1996-2000

Дължина
4152 мм
Широчина
1735 мм
Височина
1427 мм
Колесбаза
2513 мм
Тегло
1145 кг

A3 Седан (8Y) | 2020

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Седан (8Y) 2020

4495 мм 1816 мм 1425 мм 2636 мм 1415 кг

A3 Sportback (8Y) | 2020

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Sportback (8Y) 2020

4343 мм 1816 мм 1449 мм 2636 мм 1345 кг

A3 Седан (8V Фейслифт 2016) | 2016-2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Седан (8V Фейслифт 2016) 2016-2018

4458 мм 1796 мм 1416 мм 2637 мм 1245 кг

A3 Кабриолет (8V Фейслифт 2016) | 2016-2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Кабриолет (8V Фейслифт 2016) 2016-2018

4423 мм 1793 мм 1409 мм 2595 мм 1375 кг

A3 Sportback (8V Фейслифт 2016) | 2016-now

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Sportback (8V Фейслифт 2016) 2016-now

4312 мм 1785 мм 1424 мм 2630 мм 1540 кг

A3 (8V Фейслифт 2016) | 2017

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 (8V Фейслифт 2016)  2017

4241 мм 1777 мм 1424 мм 2602 мм 1205 кг

A3 Седан (8V) | 2013-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Седан (8V) 2013-2016

4456 мм 1796 мм 1416 мм 2637 мм 1240 кг

A3 Кабриолет (8V) | 2013-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Кабриолет (8V) 2013-2016

4421 мм 1793 мм 1409 мм 2595 мм 1460 кг

A3 Sportback (8V) | 2013-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Sportback (8V) 2013-2016

4310 мм 1786 мм 1426 мм 2636 мм 1225 кг

A3 (8V) | 2012-2016

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 (8V) 2012-2016

4237 мм 1777 мм 1421 мм 2601 мм 1280 кг

A3 Кабриолет (8P, Фейслифт 2008) | 2008-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Кабриолет (8P, Фейслифт 2008) 2008-2013

4238 мм 1765 мм 1424 мм 2578 мм 1330 кг

A3 Sportback (8PA, Фейслифт 2008) | 2008-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Sportback (8PA, Фейслифт 2008) 2008-2013

4292 мм 1765 мм 1423 мм 2578 мм 1555 кг

A3 (8P, Фейслифт 2008) | 2008-2013

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 (8P, Фейслифт 2008) 2008-2013

4238 мм 1765 мм 1421 мм 2578 мм 1510 кг

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 Sportback (8PA) 2004-2008

4286 мм 1765 мм 1423 мм 2578 мм 1315 кг

A3 (8P) | 2003-2008

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 (8P) 2003-2008

4203 мм 1765 мм 1421 мм 2578 мм 1225 кг

A3 (8L, Фейслифт 2000) | 2000-2003

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 (8L, Фейслифт 2000) 2000-2003

4152 мм 1735 мм 1427 мм 2513 мм 1190 кг

A3 (8L) | 1996-2000

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 A3 (8L) 1996-2000

4152 мм 1735 мм 1427 мм 2513 мм 1145 кг