Тип крушки за осветление на регистрационния номер за Audi.