Габарит на Honda N-Box

N-Box II | 2017

 N-Box II 2017

Дължина
3395 мм
Широчина
1475 мм
Височина
1790 мм
Колесбаза
2520 мм
Тегло
890-960 кг

N-Box I | 2011-2017

 N-Box I 2011-2017

Дължина
3395 мм
Широчина
1475 мм
Височина
1800 мм
Колесбаза
2520 мм
Тегло
1000-1010 кг

N-Box II | 2017

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 N-Box II 2017

3395 мм 1475 мм 1790 мм 2520 мм 890-960 кг

N-Box I | 2011-2017

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 N-Box I 2011-2017

3395 мм 1475 мм 1800 мм 2520 мм 1000-1010 кг