Габарит на Ford Maverick

Maverick II | 2000-2007

Maverick II 2000-2007

Дължина
4394 мм
Широчина
1781 мм
Височина
1722 мм
Колесбаза
2619 мм
Тегло
1665 кг

Maverick (UDS,UNS) | 1993-1998

Maverick (UDS,UNS) 1993-1998

Дължина
4585 мм
Широчина
1735 мм
Височина
1810 мм
Колесбаза
2650 мм
Тегло
1850 кг

Maverick II | 2000-2007

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
Maverick II 2000-2007

4394 мм 1781 мм 1722 мм 2619 мм 1665 кг

Maverick (UDS,UNS) | 1993-1998

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
Maverick (UDS,UNS) 1993-1998

4585 мм 1735 мм 1810 мм 2650 мм 1850 кг