Габарит на Ford Explorer

Explorer VI | 2019

 Explorer VI 2019

Дължина
5049 мм
Широчина
2004 мм
Височина
1775 мм
Колесбаза
3025 мм
Тегло
2251 кг

Explorer V (Фейслифт 2018) | 2018-2019

 Explorer V (Фейслифт 2018) 2018-2019

Дължина
5047 мм
Широчина
2004 мм
Височина
1778 мм
Колесбаза
2865 мм
Тегло
2000 кг

Explorer V (Фейслифт 2016) | 2016-2018

 Explorer V (Фейслифт 2016) 2016-2018

Дължина
5019 мм
Широчина
1988 мм
Височина
1788 мм
Колесбаза
2860 мм
Тегло

Explorer IV | 2006-2010

 Explorer IV 2006-2010

Дължина
4912 мм
Широчина
1872 мм
Височина
1849 мм
Колесбаза
2888 мм
Тегло
2090 кг

Explorer III | 2002-2005

 Explorer III 2002-2005

Дължина
4810 мм
Широчина
1830 мм
Височина
1830 мм
Колесбаза
2890 мм
Тегло
1965 кг

Explorer II | 1995-2003

 Explorer II 1995-2003

Дължина
4429 мм
Широчина
1783 мм
Височина
1714 мм
Колесбаза
2593 мм
Тегло
1736 кг

Explorer I | 1991-1994

 Explorer I 1991-1994

Дължина
4673 мм
Широчина
1778 мм
Височина
1709 мм
Колесбаза
2842 мм
Тегло
2345 кг

Explorer VI | 2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Explorer VI 2019

5049 мм 2004 мм 1775 мм 3025 мм 2251 кг

Explorer V (Фейслифт 2018) | 2018-2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Explorer V (Фейслифт 2018) 2018-2019

5047 мм 2004 мм 1778 мм 2865 мм 2000 кг

Explorer V (Фейслифт 2016) | 2016-2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Explorer V (Фейслифт 2016) 2016-2018

5019 мм 1988 мм 1788 мм 2860 мм

Explorer IV | 2006-2010

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Explorer IV 2006-2010

4912 мм 1872 мм 1849 мм 2888 мм 2090 кг

Explorer III | 2002-2005

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Explorer III 2002-200

4810 мм 1830 мм 1830 мм 2890 мм 1965 кг

Explorer II | 1995-2003

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Explorer II 1995-2003

4429 мм 1783 мм 1714 мм 2593 мм 1736 кг

Explorer I | 1991-1994

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Explorer I 1991-1994

4673 мм 1778 мм 1709 мм 2842 мм 2345 кг