Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Вътрешен салонен филтър за Peugeot Expert.

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв
1.69HU(DV6UTED4)2013

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2012

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2010

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2009

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2008

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2007

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

9HU2013

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2010

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2009

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2008

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2007

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

DV6ATED42013

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2010

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2009

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2008

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2007

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

DV6UTED42013

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2010

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2009

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2008

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2007

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2.0DW10BTED42013

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2010

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2009

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2008

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2007

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

DW10CD2013

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

DW10CE2013

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

DW10CTED42013

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2012

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 377 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

RHK(DW10UTED4)2012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2010

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2009

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2008

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

2007

Дължина: 376 мм

Ширина: 176 мм

Височина: 48 мм

DW10UTED42012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2010

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2009

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2008

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2007

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

RHR(DW10BTED4)2012

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2011

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2010

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2009

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2008

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

2007

Дължина: 376 мм

Ширина:176 мм

Височина: 48 мм

RHW(DW10ATED4)2007

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

2005

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

2004

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2003

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2002

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2001

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2000

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

RHZ(DW10ATED)2007

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

2005

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

2004

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2003

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2002

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2001

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2000

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

DW102007

Дължина: 404 мм

Ширина: 165 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 404 мм

Ширина: 165 мм

Височина: 31 мм

2005

Дължина: 404 мм

Ширина: 165 мм

Височина: 31 мм

2004

Дължина: 404 мм

Ширина: 165 мм

Височина: 31 мм

2003

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

RHX(DW10BTED)2004

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2003

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2002

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2001

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2000

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1.9WJY(DW8B)2007

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2006

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2005

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2004

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2003

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2002

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2001

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2000

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1999

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

WJZ(DW8)2007

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2006

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2005

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2004

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2003

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2002

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2001

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2000

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1999

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

DW8(WJZ)2007

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2006

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2005

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2004

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

DW8B2007

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2006

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2005

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

2004

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

DW82007

Дължина: 404 мм

Ширина: 165 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 404 мм

Ширина: 165 мм

Височина: 31 мм

2005

Дължина: 404 мм

Ширина: 165 мм

Височина: 31 мм

2004

Дължина: 404 мм

Ширина: 165 мм

Височина: 31 мм

D8B(XUD9TE)2000

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1999

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1998

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1997

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1996

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

DHX(XUD9TE)2000

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1999

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1998

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1997

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

1996

Дължина: 186 мм

Ширина: 63 мм

Височина: 35 мм

D9B(XUD9AU)1999

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

1998

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

1997

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

1996

Дължина: 404 мм

Ширина:165 мм

Височина: 31 мм

Или изберете друг модел: