Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Вътрешен салонен филтър за Peugeot Partner.

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв
2.0RHY(DW10TD)2007

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2006

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2005

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2004

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2003

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2002

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2001

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2000

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1.6DV6ATED42013

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2012

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2011

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2010

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

DV6B2013

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2012

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2011

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2010

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

DV6BTED42013

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2012

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2011

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2010

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

DV6BUTED42013

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2012

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2011

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2010

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

DV6TED2013

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2012

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2011

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2010

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

9HT2013

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2012

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2011

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2010

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

EP6C2013

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2012

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2011

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2009

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

DV6CTED2013

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2012

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2011

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

DV6DTED2013

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2012

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2011

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

EP6CDTR2013

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2012

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2011

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

9HX(DV6ATED4)2012

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 36 мм

2011

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 36 мм

2010

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 36 мм

2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 36 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 36 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 36 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 36 мм

2005

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 36 мм

TU5JP42012

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2011

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2010

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2009

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

TU5JP4B2012

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2011

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2010

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2009

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

DV6AUTED42012

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2011

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2009

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2008

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

NFR2012

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2011

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2009

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2008

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

DV6TED42010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

NFU2010

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2009

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

TU5JP4L42010

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2009

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

TU5JP4L52010

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2009

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

TU5JP4W42010

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2009

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

9HZ2010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2009

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2008

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

DV6TED4F2010

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2009

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

2008

Дължина: 290 мм

Ширина: 96 мм

Височина: 30 мм

9HW2009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

DVATED42009

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2008

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2007

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

2006

Дължина: 220 мм

Ширина: 225 мм

Височина: 31 мм

NFU(TU5JP4)2005

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2004

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2003

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2002

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1.4KFX(TU3JP)2008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2007

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2006

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2005

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2004

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2003

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2002

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2001

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2000

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1999

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1998

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1997

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1996

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

TU322008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2007

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2006

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2005

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2004

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2003

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2002

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2001

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2000

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1999

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1998

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1997

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1996

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

KFW(TU3JP)2008

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2007

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2006

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2005

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2004

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2003

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2002

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2001

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

1.9WJY(DW8B)2007

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2006

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2005

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2004

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2003

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2002

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2001

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2000

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

WJZ(DW8)2007

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2006

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2005

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2004

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2003

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

2002

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2001

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

2000

Дължина: 217 мм

Ширина: 209 мм

Височина: 19 мм

DJY(XUD9A)2000

Дължина: 217 мм

Ширина:210 мм

Височина: 17,5 мм

1999

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1998

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1997

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1996

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1.8A9A(XUD7)1999

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1998

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1997

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

1996

Дължина: 217 мм

Ширина: 210 мм

Височина: 17,5 мм

Или изберете друг модел: