Габарит на Peugeot Rifter

Rifter | 2018

 Rifter 2018

Дължина
4403 мм
Широчина
1848 мм
Височина
1878 мм
Колесбаза
2785 мм
Тегло
1387 кг

Rifter 4x4 Концепт | 2019

 Rifter 4x4 Концепт 2019

Дължина
4450 мм
Широчина
Височина
1900 мм
Колесбаза
Тегло

Rifter | 2018

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Rifter 2018

4403 мм 1848 мм 1878 мм 2785 мм 1387 кг

Rifter 4x4 Концепт | 2019

Дължина Широчина Височина Колесбаза Тегло
 Rifter 4x4 Концепт 2019

4450 мм 1900 мм