-

Цвят на антифриза за Mazda 6. Необходимо количество антифриз

6 GJ (2012-2024)

Двигател Колко антифриз Интервал за подмяна Какъв антифриз
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 кВт) AWD Обем 8,5-9,1 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 кВт) Обем 8,5-9,1 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 кВт) AWD Обем 8,5-9,1 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 кВт) Обем 8,5-9,1 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 кВт) Обем 6,5-6,9 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 кВт) Обем 6,5-6,9 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 кВт) AWD Обем 6,9-7,3 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 кВт) Обем 6,9-7,3 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) Обем 6,9-7,7 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) Обем 7 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) Обем 7,1 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) Обем 6,8-7,1 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) Обем 6,8-7,2 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) Обем 6,9-7,2 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) Обем 6,9-7,7 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (САЩ) Обем 6,8-7,1 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (САЩ) Обем 6,8-7,2 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (САЩ) Обем 6,9-7,2 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 (САЩ) Обем 6,9-7,7 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 T (MEX) Обем 8,2 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 T (Канада) Обем 8,3 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 SKYACTIV-G 2.5 T (САЩ) Обем 8,3 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
Покажи още

6 GH/GZ (2007-2013)

Двигател Колко антифриз Интервал за подмяна Какъв антифриз
6 1.8 Обем 7,5 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.0 CiTD - Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.0 DISI Обем 7,5 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.0 S-VT Обем 7,5 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.2 CiTD (120 кВт) Обем 9 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.2 CiTD (132 кВт) Обем 9 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.2 CiTD (136 кВт) Обем 9 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.2 CiTD (95 кВт) Обем 9 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.5 (MEX) Обем 7,9-9,4 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 190000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.5 (MEX) Обем 9,4 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 190000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.5 (Канада) Обем 7,6-9,4 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.5 (Канада) Обем 9,4 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.5 (САЩ) Обем 7,6-9,4 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.5 (САЩ) Обем 9,4 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.5 S-VT Обем 7,5 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 3.7 (MEX) Обем 8,9-9,8 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 192000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 3.7 (Канада) Обем 8,9-9,8 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 3.7 (САЩ) Обем 8,9-9,8 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
Покажи още

6 GG/GY (2002-2008)

Двигател Колко антифриз Интервал за подмяна Какъв антифриз
6 1.8 Обем 7,5 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 2.0 CiTD DPF Обем 9 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 2.0 CiTD HP DPF Обем 9 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 2.0 CiTD HP Обем 9 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 2.0 CiTD Обем 9 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 2.0 S-VT Обем 7,5 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 2.0 Обем 7,5 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 2.3 (MEX) Обем 7 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 190000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.3 (Канада) Обем 7 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.3 (Канада) Обем 7 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 105000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 2.3 (Канада) Обем 7-7,5 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 105000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 2.3 (САЩ) Обем 7 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 2.3 (САЩ) Обем 7 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 105000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 2.3 (САЩ) Обем 7-7,5 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 105000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 2.3 DISI Turbo - Интервал за подмяна 195000 мил../ 132 мес. Оригинална течност
6 2.3 S-VT AWD Обем 7,5 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 2.3 S-VT Обем 7,5 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 48 мес. Оригинална течност
6 3.0 (MEX) Обем 8,5 л. Проверка 40000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 190000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 3.0 (Канада) Обем 8,5 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 3.0 (Канада) Обем 8,5 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 105000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 3.0 (Канада) Обем 8,5-10,2 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 105000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 3.0 (САЩ) Обем 8,5 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
6 3.0 (САЩ) Обем 8,5 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 105000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
6 3.0 (САЩ) Обем 8,5-10,2 л. Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 105000 мил../ 60 мес. Оригинална течност
Mazdaspeed6 (Канада) Обем 8 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
Mazdaspeed6 (САЩ) Обем 8 л. Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. Оригинална течност
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!