Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Спирачна течност за Citroen ZX. Необходим обем

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
1.8LFZ(XU7JP)1997DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1996DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
LFZ (XU7JP)1997DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1996DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4
1992DOT 4
1.4KDX (TU3M/Z)1998DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1997DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1996DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
KDX(TU3M/Z)1998DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1997DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1996DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
KDZ(TU3M/Z)1998DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1997DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1996DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
KFX (TU3JP)1998DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1997DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1996DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
KFX(TU3JP)1998DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1997DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1996DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
KDZ (TU3M/Z)1998DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1997DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1996DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
KDY (TU3M)1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
KDY(TU3M)1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1.9D9B(XUD9A/U)1998DOT 4Хидравлична спирачна система
1997DOT 4Хидравлична спирачна система
1996DOT 4Хидравлична спирачна система
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
DJY(XUD9A)1998DOT 4Хидравлична спирачна система
1997DOT 4Хидравлична спирачна система
1996DOT 4Хидравлична спирачна система
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
DJZ(XUD9Y)1998DOT 4Хидравлична спирачна система
1997DOT 4Хидравлична спирачна система
1996DOT 4Хидравлична спирачна система
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
DHY (XUD9TE/Y)1998DOT 4Хидравлична спирачна система
1997DOT 4Хидравлична спирачна система
1996DOT 4Хидравлична спирачна система
1995DOT 4Хидравлична спирачна система
1994DOT 4Хидравлична спирачна система
1993DOT 4Хидравлична спирачна система
DHY(XUD9TE/Y)1998DOT 4Хидравлична спирачна система
1997DOT 4Хидравлична спирачна система
1996DOT 4Хидравлична спирачна система
1995DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1994DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
DKZ (XU9JA)1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
DKZ(XU9JA)1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
2.0RFX(XU10J2C)1996DOT 4Хидравлична спирачна система
1995DOT 4Хидравлична спирачна система
1994DOT 4Хидравлична спирачна система
1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
RFS (XU10J4RS)1996DOT 4Хидравлична спирачна система
1995DOT 4
RFT (XU10J4/Z)1994DOT 4Хидравлична спирачна система
RFY (XU10J4/Z)1994DOT 4Хидравлична спирачна система
RFX (XU10J2C)1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1.6BDY(XU5M)1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
BFZ(XU5JP)1993DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1992DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.
1991DOT 4Хидравлична спирачна система0.22 л.

Или изберете друг модел: