Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Спирачна течност за Citroen C 25. Необходим обем

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКаква спирачна течностУпотребаКолко спирачна течност
1.9D9B(XUD9A/U)1994DOT 4Хидравлична спирачна система
1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1991DOT 4Хидравлична спирачна система
1990DOT 4Хидравлична спирачна система
1989DOT 4Хидравлична спирачна система
1988DOT 4Хидравлична спирачна система
D9B (XUD9A/U)1994DOT 4Хидравлична спирачна система
1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1991DOT 4Хидравлична спирачна система
1990DOT 4
1989DOT 4
1988DOT 4
1987DOT 4
2.0170A(XN1T)1994DOT 4Хидравлична спирачна система
1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1991DOT 4Хидравлична спирачна система
1987DOT 4Хидравлична спирачна система
170B(XN1T)1994DOT 4Хидравлична спирачна система
1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1991DOT 4Хидравлична спирачна система
1987DOT 4Хидравлична спирачна система
170C(XN1T)1994DOT 4Хидравлична спирачна система
1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1991DOT 4Хидравлична спирачна система
1990DOT 4Хидравлична спирачна система
1989DOT 4Хидравлична спирачна система
1988DOT 4Хидравлична спирачна система
170C (XN1T)1994DOT 4Хидравлична спирачна система
1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1991DOT 4Хидравлична спирачна система
170A (XN1T)1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1991DOT 4Хидравлична спирачна система
1990DOT 4Хидравлична спирачна система
1989DOT 4Хидравлична спирачна система
1988DOT 4Хидравлична спирачна система
1987DOT 4Хидравлична спирачна система
170B (XN1T)1993DOT 4Хидравлична спирачна система
1992DOT 4Хидравлична спирачна система
1991DOT 4Хидравлична спирачна система
1990DOT 4Хидравлична спирачна система
1989DOT 4Хидравлична спирачна система
1988DOT 4Хидравлична спирачна система
1987DOT 4Хидравлична спирачна система

Или изберете друг модел: