Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Радиатор на охладителната система на двигателя за Peugeot 307.

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоВисочинаШиринаДълбочина
1.6NFU (TU5JP4)2009549 мм380 мм22 мм
2008549 мм380 мм22 мм
2007549 мм380 мм22 мм
2006549 мм380 мм22 мм
2005549 мм380 мм22 мм
2004549 мм380 мм22 мм
2003549 мм380 мм22 мм
2002549 мм380 мм22 мм
2001549 мм380 мм22 мм
NFU(TU5JP4)2009379 мм563 мм27 мм
2008379 мм563 мм27 мм
2007379 мм563 мм27 мм
2006379 мм563 мм27 мм
2005379 мм563 мм27 мм
2004379 мм563 мм27 мм
2003379 мм563 мм27 мм
2002379 мм563 мм27 мм
2001379 мм563 мм27 мм
9HY (DV6TED4)2009549 мм380 мм26 мм
2008549 мм380 мм26 мм
2007549 мм380 мм26 мм
2006549 мм380 мм26 мм
2005549 мм380 мм26 мм
2004549 мм380 мм26 мм
9HZ (DV6TED4)2009549 мм380 мм26 мм
2008549 мм380 мм26 мм
2007549 мм380 мм26 мм
2006549 мм380 мм26 мм
2005549 мм380 мм26 мм
2004549 мм380 мм26 мм
9HY(DV6TED4)2009380 мм549 мм26 мм
2008380 мм549 мм26 мм
2007380 мм549 мм26 мм
2006380 мм549 мм26 мм
2005380 мм549 мм26 мм
2004380 мм549 мм26 мм
9HZ(DV6TED4)2009380 мм549 мм26 мм
2008380 мм549 мм26 мм
2007380 мм549 мм26 мм
2006380 мм549 мм26 мм
2005380 мм549 мм26 мм
2004380 мм549 мм26 мм
9HV (DV6ATED4)2009549 мм380 мм26 мм
2008549 мм380 мм26 мм
2007549 мм380 мм26 мм
2006549 мм380 мм26 мм
2005549 мм380 мм26 мм
9HV(DV6ATED4)2009380 мм549 мм26 мм
2008380 мм549 мм26 мм
2007380 мм549 мм26 мм
2006380 мм549 мм26 мм
2005380 мм549 мм26 мм
2.0RFN (EW10J4)2009549 мм380 мм22 мм
2008549 мм380 мм22 мм
2007549 мм380 мм22 мм
2006549 мм380 мм22 мм
2005549 мм380 мм22 мм
2004549 мм380 мм22 мм
2003549 мм380 мм22 мм
2002549 мм380 мм22 мм
2001549 мм380 мм22 мм
RHY (DW10TD)2009549 мм380 мм22 мм
2008549 мм380 мм22 мм
2007549 мм380 мм22 мм
2006549 мм380 мм22 мм
2005549 мм380 мм22 мм
2004549 мм380 мм22 мм
2003549 мм380 мм22 мм
2002549 мм380 мм22 мм
2001549 мм380 мм22 мм
RHS (DW10ATED)2009562 мм380 мм27 мм
2008562 мм380 мм27 мм
2007562 мм380 мм27 мм
2006562 мм380 мм27 мм
2005562 мм380 мм27 мм
2004562 мм380 мм27 мм
2003562 мм380 мм27 мм
2002562 мм380 мм27 мм
2001562 мм380 мм27 мм
RFN(EW10J4)2009379 мм563 мм27 мм
2008379 мм563 мм27 мм
2007379 мм563 мм27 мм
2006379 мм563 мм27 мм
2005379 мм563 мм27 мм
2004379 мм563 мм27 мм
2003379 мм563 мм27 мм
2002379 мм563 мм27 мм
2001379 мм563 мм27 мм
RHR (DW10BTED4)2009549 мм380 мм26 мм
2008549 мм380 мм26 мм
2007549 мм380 мм26 мм
2006549 мм380 мм26 мм
2005549 мм380 мм26 мм
2004549 мм380 мм26 мм
2003549 мм380 мм26 мм
RFK (EW10J4S)2009562 мм380 мм27 мм
2008562 мм380 мм27 мм
2007562 мм380 мм27 мм
2006562 мм380 мм27 мм
2005562 мм380 мм27 мм
2004562 мм380 мм27 мм
2003562 мм380 мм27 мм
RHR(DW10BTED4)2009380 мм549 мм26 мм
2008380 мм549 мм26 мм
2007380 мм549 мм26 мм
2006380 мм549 мм26 мм
2005380 мм549 мм26 мм
2004380 мм549 мм26 мм
RFJ (EW10A)2009567 мм380 мм32 мм
2008567 мм380 мм32 мм
2007567 мм380 мм32 мм
2006567 мм380 мм32 мм
2005567 мм380 мм32 мм
RFJ(EW10A)2008380 мм555 мм32 мм
2007380 мм555 мм32 мм
2006380 мм555 мм32 мм
2005379 мм563 мм27 мм
2004379 мм563 мм27 мм
2003380 мм549 мм26 мм
2002380 мм555 мм32 мм
RFK(EW10J4S)2008379 мм563 мм27 мм
2007379 мм563 мм27 мм
2006379 мм563 мм27 мм
2005379 мм563 мм27 мм
2004379 мм563 мм27 мм
2003379 мм563 мм27 мм
RHY(DW10TD)2003379 мм563 мм27 мм
2002379 мм563 мм27 мм
2001379 мм563 мм27 мм
RHS(DW10ATED)2003380 мм549 мм26 мм
2002380 мм549 мм26 мм
2001380 мм549 мм26 мм
1.4KFW (TU3JP)2008403 мм380 мм18 мм
2007403 мм380 мм18 мм
2006403 мм380 мм18 мм
2005403 мм380 мм18 мм
2004403 мм380 мм18 мм
2003403 мм380 мм18 мм
2002403 мм380 мм18 мм
2001403 мм380 мм18 мм
8HX (DV4TD)2008549 мм380 мм22 мм
2007549 мм380 мм22 мм
2006549 мм380 мм22 мм
2005549 мм380 мм22 мм
2004549 мм380 мм22 мм
2003549 мм380 мм22 мм
2002549 мм380 мм22 мм
2001549 мм380 мм22 мм
8HZ (DV4TD)2008549 мм380 мм22 мм
2007549 мм380 мм22 мм
2006549 мм380 мм22 мм
2005549 мм380 мм22 мм
2004549 мм380 мм22 мм
2003549 мм380 мм22 мм
2002549 мм380 мм22 мм
2001549 мм380 мм22 мм
KFU (ET3J4)2008549 мм380 мм22 мм
2007549 мм380 мм22 мм
2006549 мм380 мм22 мм
2005549 мм380 мм22 мм
2004549 мм380 мм22 мм
2003549 мм380 мм22 мм
KFU(ET3J4)2008379 мм563 мм27 мм
2007379 мм563 мм27 мм
2006379 мм563 мм27 мм
2005379 мм563 мм27 мм
2004379 мм563 мм27 мм
2003379 мм563 мм27 мм
KFW(TU3JP)2004380 мм403 мм18 мм
2003379 мм563 мм27 мм
2002379 мм563 мм27 мм
2001379 мм563 мм27 мм
8HX(DV4TD)2003379 мм563 мм27 мм
2002379 мм563 мм27 мм
2001379 мм563 мм27 мм
8HZ(DV4TD)2003379 мм563 мм27 мм
2002379 мм563 мм27 мм
2001379 мм563 мм27 мм

Или изберете друг модел: