Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Горивен филтър за Peugeot 308.

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв
2.0DW10BTED42013

Височина: 74 мм

Вътрешен диаметър: 23 мм

Външен диаметър: 92 мм

2012

Височина: 74 мм

Вътрешен диаметър: 23 мм

Външен диаметър: 92 мм

2011

Височина: 74 мм

Вътрешен диаметър: 23 мм

Външен диаметър: 92 мм

2010

Височина: 74 мм

Вътрешен диаметър: 23 мм

Външен диаметър: 92 мм

DW10CTED42013

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

2012

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

2011

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

RHR(DW10BTED4)2012

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

2011

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

2010

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

2009

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

2008

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

2007

Височина: 76 мм

Външен диаметър: 91 мм

Вътрешен диаметър №1: 15 мм

1.6EP62013

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2012

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2011

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2010

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2009

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2008

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2007

Ширина: 56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

EP6DT2013

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2012

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2011

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2010

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2009

Ширина: 56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2008

Ширина: 56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2007

Ширина:56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

DV6CTED2013

Височина: 126 мм

2012

Височина: 126 мм

2011

Височина: 126 мм

2010

Височина: 126 мм

2009

Височина: 126 мм

DV6DTED2013

Височина: 126 мм

2012

Височина: 126 мм

2011

Височина: 126 мм

2010

Височина: 126 мм

EP6CDT2013

Ширина: 56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2012

Ширина: 56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2011

Ширина: 56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

2010

Ширина: 56 мм

Височина: 138 мм

Диаметър на входящия отвор: 8 мм

Диаметър на изходния отвор: 8 мм

9HZ(DV6TED4)2011

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2010

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2009

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2008

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2007

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

DV6ATED42011

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2010

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2009

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2008

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2007

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

DV6TED4BF2011

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2010

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2009

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2008

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2007

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

DV6TED4FAP2011

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2010

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2009

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2008

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2007

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

DV6TED42011

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2010

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2009

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2008

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2007

Ширина: 119 мм

Височина: 121 мм

Диаметър на входящия отвор: 10 мм

Диаметър на изходния отвор: 10 мм

9HZ2010

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2009

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2008

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

DV6TED4F2010

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2009

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

2008

Височина: 121 мм

Външен диаметър: 119 мм

Или изберете друг модел: