Важно е да се знаят
размерите и обемите
Спецификации
Части и Аксесоари

Цвят на антифриза за Mercedes-Benz C-Class. Необходимо количество антифриз

Mercedes-Benz C160

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
1.8M271.9212007Зелен7.5-8 л.
2006Зелен7.5-8 л.
2005Зелен7.5-8 л.

Mercedes-Benz C180

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
1.8M271.8202013Червен7-10 л.
2012Зелен0-0 л.
2011Зелен0-0 л.
2010Червен7-10 л.
M271.9522008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
M271.9462007Червен7.5-8 л.
2006Зелен7.5-8 л.
2005Зелен7.5-8 л.
2004Зелен7.5-8 л.
2003Зелен7.5-8 л.
2002Зелен7.5-8 л.
2001Зелен7.5-8 л.
2000Червен7.5-8 л.
M111.9202000Зелен8.5 л.
1999Зелен8.5 л.
1998Зелен8.5 л.
1997Зелен8.5 л.
1996Зелен8.5 л.
1995Зелен8.5 л.
1994Зелен8.5 л.
1993Зелен8.5 л.
M111.9211999Червен8.5 л.
1998Червен8.5 л.
1997Червен8.5 л.
1996Червен8.5 л.
1995Червен8.5 л.
1994Червен8.5 л.
1993Червен8.5 л.
1.6M271.9102010Зелен0-0 л.
2009Зелен0-0 л.
2.0M111.9512002Зелен8 л.
2001Зелен8 л.
2000Зелен8 л.

Mercedes-Benz C200

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
2.1OM651.9132013Зелен0-0 л.
2012Зелен0-0 л.
2011Зелен0-0 л.
2010Зелен0-0 л.
2009Зелен0-0 л.
OM646.8112008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
OM646.8122008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
OM646.9622007Червен8.6 л.
2006Зелен8.5 л.
2005Зелен8.5 л.
2004Зелен8.6 л.
2003Зелен8.6 л.
1.8M271.8202010Зелен0-0 л.
2009Зелен0-0 л.
2008Червен
M271.9502008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
M271.8602008Червен
M271.9422007Червен7.5 л.
2006Зелен7.5 л.
2005Зелен7.5 л.
2004Зелен7.5 л.
M271.9402003Зелен7.5-8 л.
2002Зелен7.5-8 л.
2.0M111.9552002Зелен8 л.
2001Зелен8 л.
2000Червен8 л.
M111.9412000Зелен8.5 л.
1999Зелен8.5 л.
1998Зелен8.5 л.
1997Зелен8.5 л.
1996Зелен8.5 л.
1995Зелен8.5 л.
1994Зелен8.5 л.
M111.9452000Зелен8.5 л.
1999Зелен8.5 л.
1998Зелен8.5 л.
1997Зелен8.5 л.
1996Зелен8.5 л.
1995Зелен8.5 л.
1994Зелен8.5 л.
M111.9561999Червен8.5 л.
1998Червен8.5 л.
1997Червен8.5 л.
1996Червен8.5 л.

Mercedes-Benz C220

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
2.1OM651.9112013Зелен0-0 л.
2012Зелен0-0 л.
2011Зелен0-0 л.
2010Зелен0-0 л.
2009Зелен0-0 л.
2008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
OM646.8112008Червен
OM646.9632006Зелен8.5 л.
2005Зелен8.5 л.
OM611.9622004Зелен8.6 л.
2003Зелен8.6 л.
2002Зелен8.6 л.
2001Зелен8.6 л.
2000Зелен8.6 л.
OM604.9101998Зелен7 л.
1997Зелен7 л.
M111.9611996Зелен8.5 л.
1995Зелен8.5 л.
1994Зелен8.5 л.
1993Зелен8.5 л.
2.2OM651.9112013Зелен0-0 л.
2012Зелен0-0 л.
2011Зелен0-0 л.
2010Зелен0-0 л.
2009Зелен0-0 л.
2008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
OM646.9632006Зелен8.5 л.
2005Зелен8.5 л.
OM611.9622004Зелен8.6 л.
2003Зелен8.6 л.
2002Зелен8.6 л.
2001Зелен8.6 л.
2000Зелен8.6 л.
OM611.9602000Червен8 л.
1999Червен8 л.
1998Червен8 л.
OM604.9101998Зелен7 л.
1997Зелен7 л.
1996Червен7 л.
1995Червен7 л.
1994Червен7 л.
1993Червен7 л.
M111.9611996Зелен8.5 л.
1995Зелен8.5 л.
1994Зелен8.5 л.
1993Зелен8.5 л.

Mercedes-Benz C230

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
2.5M272.9212009Зелен0-0 л.
2008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
M272.9202007Червен7 л.
2006Зелен7 л.
2005Зелен7 л.
1.8M271.9482005Зелен7.5-8 л.
2004Зелен7.5-8 л.
2003Зелен7.5-8 л.
2002Зелен7.5-8 л.
2.3M111.9812002Зелен7.5-8 л.
2001Зелен7.5-8 л.
M111.9752000Зелен8.5 л.
1999Зелен8.5 л.
1998Зелен8.5 л.
1997Червен8.5 л.
1996Червен8.5 л.
M111.9741997Зелен8.5 л.
1996Зелен8.5 л.

Mercedes-Benz C240

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
2.6M112.9152000Зелен9.5 л.

Mercedes-Benz C250

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
2.5OM605.9602000Зелен7.5 л.
1999Зелен7.5 л.
1998Зелен7.5 л.
1997Зелен7.5 л.
OM605.9101996Зелен7.5 л.
1995Зелен7.5 л.
1994Зелен7.5 л.
1993Зелен7.5 л.
1.8M271.8602013Зелен5 л.
2012Зелен5 л.
2011Зелен5 л.
2010Зелен5 л.
2009Зелен5 л.
2.1OM651.9112013Зелен0-0 л.
2012Зелен0-0 л.
2011Зелен0-0 л.
2010Зелен0-0 л.
2009Зелен0-0 л.

Mercedes-Benz C270

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
2.7OM612.9622004Зелен10.5 л.
2003Зелен10.5 л.
2002Зелен10.5 л.
2001Зелен10.5 л.

Mercedes-Benz C280

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
3.0M272.9472010Червен
2009Зелен0-0 л.
2008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
M272.9402007Червен7 л.
2006Зелен7 л.
2005Зелен7 л.
2.8M104.9411997Зелен10 л.
1996Зелен10 л.
1995Зелен10 л.
1994Зелен10 л.

Mercedes-Benz C320

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
3.0OM642.9602008Зелен0-0 л.
2007Зелен0-0 л.
OM642.9102007Червен7.6 л.
2006Зелен7.6 л.
2005Зелен7.6 л.

Mercedes-Benz C350

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
3.0OM642.9602013Червен5.5 л.
2012Червен5.5 л.
2011Зелен5.5 л.
2010Зелен5.5 л.
2009Зелен5.5 л.
OM642.8342013Зелен0-0 л.
2012Зелен0-0 л.
3.5M272.9612013Червен5 л.
2012Червен5 л.
2011Червен5 л.
2010Червен5 л.
2009Червен5 л.
2008Зелен5 л.
2007Зелен5 л.
M276.9572013Зелен0-0 л.
2012Зелен0-0 л.
M272.9822011Зелен0-0 л.
2010Зелен0-0 л.
2009Зелен0-0 л.
M272.9602007Червен10 л.
2006Зелен10 л.
2005Зелен10 л.

Mercedes-Benz C63

Обем на двигателяНомер на двигателяГодина на производствоКакъв антифризКолко антифриз
6.2M156.9852013Зелен0-0 л.
2012Зелен0-0 л.
2011Зелен0-0 л.
2010Зелен0-0 л.
2009Зелен0-0 л.
2008Зелен0-0 л.

Или изберете друг модел: